ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

 

 

         
09.09.2015 29.09.2015 01.10.2015 05.10.2015 07.10.2015
         
14.10.2015 15.10.2015 22.10.2015 27.10.2015 10.11.2015
       

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Konya İlinde bulunan muhtelif taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.
ÖYK'nın 29/05/2015 tarih, 2015/49 sayılı kararı ile Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5757 ada, 235, 236, 237, 238 ve 239 no.lu parsellerde bulunan taşınmazların 3.200.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren Megasteel Proje İnşaat Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şirketine satışına karar verilmiş olup, 23/07/2014 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

---------------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, Bitlis ili, Tatvan  ilçesi, Karataş Mahallesi, 366 ada, 57, 58 ve 59 no.lu parsellerdeki toplam 3.390,59 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların 03.07.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.295.000-TL ile Ök-Bil Elektrik İnşaat Taahhüt ve Tic. ve San. Ltd.Şti. tarafından verilmiştir.

   

Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/03/2015 tarihli ve 2015/14 sayılı kararına istinaden; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı”; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde (Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri) özelleştirilmesine ilişkin “Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi”, İdaremiz ile ihalede en yüksek teklifi veren (521.000.000- ABD Doları) Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi çerçevesinde kurulan Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. arasında 22/06/2015 tarihinde imzalanmıştır.
------------------------------------
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santralinin Satış Sözleşmesi imzalandı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/03/2015 tarihli ve 2015/15 sayılı kararına istinaden Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santralinin ve Santral tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin “Satış Sözleşmesi” İdaremiz ile ihalede en yüksek teklifi veren (685.500.000- ABD Doları) Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi çerçevesinde kurulan Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. arasında 22/06/2015 tarihinde imzalanmıştır.

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

12.08.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 2.829.000-TL teklif alındı.  Ayrıntı»

----------------------------------------

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni I. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

05.08.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 12.390.000-TL ile Burak DOĞAN tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı,  muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

13-14.07.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 15.041.000-TL teklif alındı.  Ayrıntı»

----------------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

02.07.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 2.310.000-TL teklif alındı.  Ayrıntı»

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  4734 İHALE  İLANLARI

  INVESTMENT PORTAL OF TURKEY
  GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Temel Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00