X
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye Ait Muhtelif Taşınmazlar (Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskişehir ve Kastamonu )
1
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye Ait Muhtelif Taşınmazlar (Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskişehir ve Kastamonu )
_____________________________________________________________________________________________________

T.C. 

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

YATIRIMCILARA DUYURU

 

İdaremizce 19.08.2016 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin mülkiyetindeki;

 1. Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Toklucak Köyü, 919 no.lu parseldeki 40.000 m2
 2. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 no.lu parseldeki 35.600,91 m2
 3. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Köyü, 8887 no.lu parseldeki 11.348,37 m2
 4. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 132 ada 9 no.lu parseldeki 40.742,74 m2
 5. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 133 ada 2 no.lu parseldeki 76.575 m2
 6. Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı Köyü, 488 ve 489 no.lu parsellerdeki toplam 19.350 m2
 7. Ankara ili, Kalecik ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 205 no.lu parseldeki 18.000 m2
 8. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Köyü, 153 ada 1 ve 154 ada 1 no.lu parsellerdeki toplam 13.814,71 m2
 9. Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 7703 ada 9 no.lu parseldeki 2.160,17 m2
 10. Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Beşpınar Köyü, 633 no.lu parseldeki 19.750 m2
 11. Bayburt ili, Merkez ilçesi, Kırkpınar Köyü, 1584 no.lu parseldeki 24.511,81 m2
 12. Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Aktaş Köyü, 119 ada 19 no.lu parseldeki 22.418,80 m2
 13. Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Kozören Köyü, 1154 no.lu parseldeki 25.600 m2
 14. Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi 2242 ada, 1 no.lu parseldeki 11.250 m2
 15. Erzurum ili, Horosan ilçesi, Karaçuha Mahallesi, 108 ada, 16 no.lu parseldeki 3.000 m2
 16. Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Uzunahmet Mahallesi, 9546 ada, 28 no.lu parseldeki 1.673,24 m2
 17. Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Çardakbaşı Mahallesi, 115 ada, 6 no.lu parseldeki 14.800 m2
 18. Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Dilküşah Mahallesi, 329 ada, 4 no.lu parseldeki 10.035 m2
 19. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 3 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2
 20. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 4 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2
 21. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 5 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2
 22. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 6 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2
 23. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 7 no.lu no.lu parseldeki 33.237,74 m2
 24. Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1674 no.lu parseldeki 2.200 m2
 25. Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1824 no.lu parseldeki 2.000 m2
 26. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 20.015,24 m2
 27. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kızılot Mahallesi, 106 ada, 42 no.lu parseldeki 19.142,29 m2
 28. Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 17.403,93 m2
 29. Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 1.465,19 m2
 30. Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Yenice Köyü, 1609 ve 1611 no.lu parseldeki toplam 9.740 m2
 31. Tokat ili, Turhal ilçesi, Dere Mahallesi, 1200 ada, 2 no.lu parseldeki 1.461,96 m2
 32. Tokat ili, Sulusaray ilçesi, Malum Seyit Tekke Köyü, 289, 291, 292, 293 ve 295 no.lu parseldeki toplam 17.997 m2
 33. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 28 no.lu parseldeki 349,09 m2
 34. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 29 no.lu parseldeki 384,08 m2
 35. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 30 no.lu parseldeki 547,67 m2
 36. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 31 no.lu parseldeki 410,41 m2
 37. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 32 no.lu parseldeki 400,08 m2
 38. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 33 no.lu parseldeki 389,07 m2
 39. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 34 no.lu parseldeki 471,50 m2
 40. Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çiğdemli/Karşıyaka Mahallesi, 136 ada, 11 no.lu parseldeki 17.962,61 m2

yüzölçümlü taşınmazlardan

 • 1-18 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 22.09.2016 Perşembe günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 08.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye,
 • 19-40 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 29.09.2016 Perşembe günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi ise 15.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye

kadar uzatılmıştır.

 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıda yer alan tarihlere kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait aşağıda belirtilen taşınmazlar;

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Toklucak Köyü, 919 no.lu parseldeki 40.000 m2 yüzölçümlü Kantar Binası ve Lojmanı vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

 İndirmek için Tıklayınız

7.000

100

08.11.2016

2

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 no.lu parseldeki 35.600,91 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21.07.2014 tarihli ve 2014/66 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, park, yol imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

300.000

250

08.11.2016

3

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Köyü, 8887 no.lu parseldeki 11.348,37 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09.12.2013 tarihli ve 2013/184 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Konut Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

200.000

250

08.11.2016

4

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 132 ada, 9 no.lu parseldeki 40.742,74 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

08.11.2016

5

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 133 ada, 2 no.lu parseldeki 76.575 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

50.000

100

08.11.2016

6

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı Köyü, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Konut Alanı, Park ve Yol imarlı 488 ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Yol imarlı 489 no.lu parsellerdeki toplam 19.350 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

3.000

100

08.11.2016

7

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 205 no.lu parseldeki 18.000 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

08.11.2016

8

Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Mahallesi,153 ada, 1 no.lu ve 154 ada, 1 no.lu parsellerdeki toplam 13.814,71 m2 yüzölçümlü Ağıl vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

08.11.2016

9

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 7703 ada, 9 no.lu parseldeki 2.160,17 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı, Park, Yol imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

150.000

250

08.11.2016

10

Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Beşpınar Köyü, 633 no.lu parseldeki 19.750 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

3.000

100

08.11.2016

11

Bayburt ili, Merkez ilçesi, Kırkpınar Köyü, 1584 no.lu parseldeki 24.511,81 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

08.11.2016

12

Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Aktaş Köyü, 119 ada, 19 no.lu parseldeki 22.418,80 m2 yüzölçümlü Tarla ve Gübre Ambarı vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

08.11.2016

13

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Kozören Köyü, 1154 no.lu parseldeki 25.600 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

08.11.2016

14

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi 2242 ada, 1 no.lu parseldeki 11.250 m2 yüzölçümlü Tercihli Kullanım Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

300.000

250

08.11.2016

15

Erzurum ili, Horasan ilçesi, Karaçuha Mahallesi, 108 ada, 16 no.lu parseldeki 3.000 m2 yüzölçümlü Kantar Binası ve Arsası vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

08.11.2016

16

Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Uzunahmet Mahallesi, 9546 ada, 28 no.lu parseldeki 1.673,24 m2 yüzölçümlü Baskül ve Arsası vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

08.11.2016

17

Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Çardakbaşı Mahallesi, 115 ada, 6 no.lu parseldeki 14.800 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

08.11.2016

18

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Dilküşah Mahallesi, 329 ada, 4 no.lu parseldeki 10.035 m2 yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

60.000

100

08.11.2016

19

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 3 no.lu parseldeki 24.000 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

15.11.2016

20

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 4 no.lu parseldeki 24.000 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

15.11.2016

21

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 5 no.lu parseldeki 24.000 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

15.11.2016

22

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 6 no.lu parseldeki 24.000 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

15.11.2016

23

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 7 no.lu parseldeki 33.237,74 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

150.000

250

15.11.2016

24

Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1674 no.lu parseldeki 2.200 m2 yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı, Konut-Ticaret Alanı ve Yol imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

15.11.2016

25

Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1824 no.lu parseldeki 2.000 m2 yüzölçümlü Küçük Sanayi Sitesi Alanı ve Yol imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

15.11.2016

26

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 20.015,24 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

15.11.2016

27

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kızılot Mahallesi, 106 ada, 42 no.lu parseldeki 19.142,29 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

15.11.2016

28

Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 17.403,93 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

50.000

100

15.11.2016

29

Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 1.465,19 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

15.11.2016

30

Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Yenice Köyü, Tarla vasıflı 1609 ve Kargir Şeker Pancarı Tartı İstasyonu ve arsası vasıflı 1611 no.lu parsellerdeki toplam 9.740 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

15.11.2016

31

Tokat ili, Turhal ilçesi, Dere Mahallesi, 1200 ada, 2 no.lu parseldeki 1.461,96 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

250

15.11.2016

32

Tokat ili, Sulusaray ilçesi, Malum Seyit Tekke Köyü, 289, 291, 292, 293 ve 295 no.lu parseldeki toplam 17.997 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

15.11.2016

33

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 28 no.lu parseldeki 349,09 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

34

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 29 no.lu parseldeki 384,08 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

35

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 30 no.lu parseldeki 547,67 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

36

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 31 no.lu parseldeki 410,41 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

37

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 32 no.lu parseldeki 400,08 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

38

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 33 no.lu parseldeki 389,07 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

39

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 34 no.lu parseldeki 471,50 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

40

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çiğdemli/Karşıyaka Mahallesi, 136 ada, 11 no.lu parseldeki 17.962,61 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

15.11.2016

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere ayrı ayrı olarak ihale edilecektir.

 1. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
 2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
 3. İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
 4. İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/Ankara nezdindeki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı veya
 • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı veya
 • T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

 1. Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (Yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında vade farkı uygulanacaktır.

 1.  Taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
 2.  24 ve 25. sırada yer alan taşınmazlar, Bakanlar Kurulu’nun 01.12.2006 tarihli ve 2006/11371 sayılı Kararı gereğince yabancılara satılamaz.
 3. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
 4. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
 5. Ayrıca (0 312) 585 81 64 - 585 83 49 - 585 84 61 - 585 84 87 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

 

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 83 20

www.oib.gov.tr

 

 

Son Teklif Tarihi
8 Kas 2016
EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı (Ankara, Nallıhan, Çayırhan)
1
EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı (Ankara, Nallıhan, Çayırhan)
_____________________________________________________________________________________________________

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ)’YE AİT TAŞINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ALANLAR) ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

 

 

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

İHALE KONUSU

 

Geçici Teminat Tutarı

($)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Önyeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı 

50.000.000-

(Ellimilyon)

25.000-

(yirmibeşbin)

21/11/2016

 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; EÜAŞ’a ait, Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı; Kömür Rezerv Alanı’ndaki kömür rezervine dayalı olarak çalışacak elektrik üretim santralinin, Enerji Üretim Alanı’nda kurulması ve bu santralde üretilecek elektrik enerjisinin; ihalede belirlenecek elektrik enerjisi birim satış fiyatı üzerinden Elektrik Satış Anlaşması (ESA)’nın imzalanarak EÜAŞ’a satılması için,

 

“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

2 - Özelleştirme ihalesi, Teklif Sahibi ile EÜAŞ arasında imzalanacak ESA için geçerli olacak elektrik enerjisi birim satış fiyatının belirlenmesi amacıyla, 4046 sayılı Kanunda belirtilen pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Pazarlık usulü eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

 

Pazarlık usulü için, eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç birim satış fiyatı ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

 

3 - İhale için verilen teklif herhangi bir şartı içeremez.

4 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

 

5 - İhale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

 

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

 

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 25.000- (Yirmibeşbin) TL’nin İdare’nin;

 

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TAŞINMAZLAR [KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJİ ÜRETİM ALANI] İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri

gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

 

6 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminatın verilmesi gerekmektedir.

7 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “[ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TAŞINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI İLE BU REZERVE DAYALI SANTRALİN VE DİĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJİ ÜRETİM ALANI) İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ]” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8 -İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

 

İdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

 

9- Yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri; Yabancı Yatırımlar Mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6446 sayılı Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

 

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

Son Teklif Tarihi
21 Kas 2016
Şans Oyunları Lisans Verilmesi İhalesinde Süre Uzatımı
1
Şans Oyunları Lisans Verilmesi İhalesinde Süre Uzatımı
_____________________________________________________________________________________________________
4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin 06.05.2016 tarihinde çıkılan ihalede Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için Son Başvuru, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi, Ön Yeterlik Son Başvuru, Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru ile Son Teklif Verme Tarihleri uzatılmıştır.
Son Teklif Tarihi
10 Mar 2017
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi
1
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi
_____________________________________________________________________________________________________
4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare)’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisansı, topluca verilmek suretiyle özelleştirilecektir.
Son Teklif Tarihi
10 Mar 2017
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye Ait Muhtelif Taşınmazlar ( Konya, Samsun, Sinop, Tokat ve Yozgat )
1
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye Ait Muhtelif Taşınmazlar ( Konya, Samsun, Sinop, Tokat ve Yozgat )
_____________________________________________________________________________________________________

T.C. 

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

YATIRIMCILARA DUYURU

 

İdaremizce 19.08.2016 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin mülkiyetindeki;

 1. Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Toklucak Köyü, 919 no.lu parseldeki 40.000 m2
 2. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 no.lu parseldeki 35.600,91 m2
 3. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Köyü, 8887 no.lu parseldeki 11.348,37 m2
 4. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 132 ada 9 no.lu parseldeki 40.742,74 m2
 5. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 133 ada 2 no.lu parseldeki 76.575 m2
 6. Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı Köyü, 488 ve 489 no.lu parsellerdeki toplam 19.350 m2
 7. Ankara ili, Kalecik ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 205 no.lu parseldeki 18.000 m2
 8. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Köyü, 153 ada 1 ve 154 ada 1 no.lu parsellerdeki toplam 13.814,71 m2
 9. Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 7703 ada 9 no.lu parseldeki 2.160,17 m2
 10. Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Beşpınar Köyü, 633 no.lu parseldeki 19.750 m2
 11. Bayburt ili, Merkez ilçesi, Kırkpınar Köyü, 1584 no.lu parseldeki 24.511,81 m2
 12. Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Aktaş Köyü, 119 ada 19 no.lu parseldeki 22.418,80 m2
 13. Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Kozören Köyü, 1154 no.lu parseldeki 25.600 m2
 14. Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi 2242 ada, 1 no.lu parseldeki 11.250 m2
 15. Erzurum ili, Horosan ilçesi, Karaçuha Mahallesi, 108 ada, 16 no.lu parseldeki 3.000 m2
 16. Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Uzunahmet Mahallesi, 9546 ada, 28 no.lu parseldeki 1.673,24 m2
 17. Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Çardakbaşı Mahallesi, 115 ada, 6 no.lu parseldeki 14.800 m2
 18. Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Dilküşah Mahallesi, 329 ada, 4 no.lu parseldeki 10.035 m2
 19. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 3 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2
 20. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 4 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2
 21. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 5 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2
 22. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 6 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2
 23. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 7 no.lu no.lu parseldeki 33.237,74 m2
 24. Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1674 no.lu parseldeki 2.200 m2
 25. Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1824 no.lu parseldeki 2.000 m2
 26. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 20.015,24 m2
 27. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kızılot Mahallesi, 106 ada, 42 no.lu parseldeki 19.142,29 m2
 28. Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 17.403,93 m2
 29. Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 1.465,19 m2
 30. Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Yenice Köyü, 1609 ve 1611 no.lu parseldeki toplam 9.740 m2
 31. Tokat ili, Turhal ilçesi, Dere Mahallesi, 1200 ada, 2 no.lu parseldeki 1.461,96 m2
 32. Tokat ili, Sulusaray ilçesi, Malum Seyit Tekke Köyü, 289, 291, 292, 293 ve 295 no.lu parseldeki toplam 17.997 m2
 33. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 28 no.lu parseldeki 349,09 m2
 34. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 29 no.lu parseldeki 384,08 m2
 35. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 30 no.lu parseldeki 547,67 m2
 36. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 31 no.lu parseldeki 410,41 m2
 37. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 32 no.lu parseldeki 400,08 m2
 38. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 33 no.lu parseldeki 389,07 m2
 39. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 34 no.lu parseldeki 471,50 m2
 40. Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çiğdemli/Karşıyaka Mahallesi, 136 ada, 11 no.lu parseldeki 17.962,61 m2

yüzölçümlü taşınmazlardan

 • 1-18 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 22.09.2016 Perşembe günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 08.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye,
 • 19-40 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 29.09.2016 Perşembe günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi ise 15.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye

kadar uzatılmıştır.

 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıda yer alan tarihlere kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait aşağıda belirtilen taşınmazlar;

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Toklucak Köyü, 919 no.lu parseldeki 40.000 m2 yüzölçümlü Kantar Binası ve Lojmanı vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

 İndirmek için Tıklayınız

7.000

100

08.11.2016

2

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 no.lu parseldeki 35.600,91 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21.07.2014 tarihli ve 2014/66 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, park, yol imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

300.000

250

08.11.2016

3

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Köyü, 8887 no.lu parseldeki 11.348,37 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09.12.2013 tarihli ve 2013/184 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Konut Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

200.000

250

08.11.2016

4

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 132 ada, 9 no.lu parseldeki 40.742,74 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

08.11.2016

5

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 133 ada, 2 no.lu parseldeki 76.575 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

50.000

100

08.11.2016

6

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı Köyü, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Konut Alanı, Park ve Yol imarlı 488 ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Yol imarlı 489 no.lu parsellerdeki toplam 19.350 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

3.000

100

08.11.2016

7

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 205 no.lu parseldeki 18.000 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

08.11.2016

8

Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Mahallesi,153 ada, 1 no.lu ve 154 ada, 1 no.lu parsellerdeki toplam 13.814,71 m2 yüzölçümlü Ağıl vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

08.11.2016

9

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 7703 ada, 9 no.lu parseldeki 2.160,17 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı, Park, Yol imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

150.000

250

08.11.2016

10

Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Beşpınar Köyü, 633 no.lu parseldeki 19.750 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

3.000

100

08.11.2016

11

Bayburt ili, Merkez ilçesi, Kırkpınar Köyü, 1584 no.lu parseldeki 24.511,81 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

08.11.2016

12

Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Aktaş Köyü, 119 ada, 19 no.lu parseldeki 22.418,80 m2 yüzölçümlü Tarla ve Gübre Ambarı vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

08.11.2016

13

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Kozören Köyü, 1154 no.lu parseldeki 25.600 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

08.11.2016

14

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi 2242 ada, 1 no.lu parseldeki 11.250 m2 yüzölçümlü Tercihli Kullanım Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

300.000

250

08.11.2016

15

Erzurum ili, Horasan ilçesi, Karaçuha Mahallesi, 108 ada, 16 no.lu parseldeki 3.000 m2 yüzölçümlü Kantar Binası ve Arsası vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

08.11.2016

16

Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Uzunahmet Mahallesi, 9546 ada, 28 no.lu parseldeki 1.673,24 m2 yüzölçümlü Baskül ve Arsası vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

08.11.2016

17

Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Çardakbaşı Mahallesi, 115 ada, 6 no.lu parseldeki 14.800 myüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

08.11.2016

18

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Dilküşah Mahallesi, 329 ada, 4 no.lu parseldeki 10.035 myüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

60.000

100

08.11.2016

19

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 3 no.lu parseldeki 24.000 myüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

15.11.2016

20

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 4 no.lu parseldeki 24.000 myüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

15.11.2016

21

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 5 no.lu parseldeki 24.000 myüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

15.11.2016

22

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 6 no.lu parseldeki 24.000 myüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

15.11.2016

23

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 7 no.lu parseldeki 33.237,74 myüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

150.000

250

15.11.2016

24

Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1674 no.lu parseldeki 2.200 myüzölçümlü Resmi Kurum Alanı, Konut-Ticaret Alanı ve Yol imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

15.11.2016

25

Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1824 no.lu parseldeki 2.000 myüzölçümlü Küçük Sanayi Sitesi Alanı ve Yol imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000

100

15.11.2016

26

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 20.015,24 myüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

15.11.2016

27

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kızılot Mahallesi, 106 ada, 42 no.lu parseldeki 19.142,29 myüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

15.11.2016

28

Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 17.403,93 myüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

50.000

100

15.11.2016

29

Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 1.465,19 myüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

15.11.2016

30

Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Yenice Köyü, Tarla vasıflı 1609 ve Kargir Şeker Pancarı Tartı İstasyonu ve arsası vasıflı 1611 no.lu parsellerdeki toplam 9.740 myüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

5.000

100

15.11.2016

31

Tokat ili, Turhal ilçesi, Dere Mahallesi, 1200 ada, 2 no.lu parseldeki 1.461,96 myüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

250

15.11.2016

32

Tokat ili, Sulusaray ilçesi, Malum Seyit Tekke Köyü, 289, 291, 292, 293 ve 295 no.lu parseldeki toplam 17.997 myüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

İndirmek için Tıklayınız

8.000

100

15.11.2016

33

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 28 no.lu parseldeki 349,09 myüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

34

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 29 no.lu parseldeki 384,08 myüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

35

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 30 no.lu parseldeki 547,67 myüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

36

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 31 no.lu parseldeki 410,41 myüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

37

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 32 no.lu parseldeki 400,08 myüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

38

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 33 no.lu parseldeki 389,07 myüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

39

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 34 no.lu parseldeki 471,50 myüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

15.11.2016

40

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çiğdemli/Karşıyaka Mahallesi, 136 ada, 11 no.lu parseldeki 17.962,61 myüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

15.11.2016

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere ayrı ayrı olarak ihale edilecektir.

 1. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
 2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
 3. İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
 4. İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/Ankara nezdindeki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı veya
 • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı veya
 • T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

 1. Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (Yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında vade farkı uygulanacaktır.

 1.  Taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
 2.  24 ve 25. sırada yer alan taşınmazlar, Bakanlar Kurulu’nun 01.12.2006 tarihli ve 2006/11371 sayılı Kararı gereğince yabancılara satılamaz.
 3. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
 4. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
 5. Ayrıca (0 312) 585 81 64 - 585 83 49 - 585 84 61 - 585 84 87 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

 

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 83 20

www.oib.gov.tr

 
Son Teklif Tarihi
15 Kas 2016
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
1
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
_____________________________________________________________________________________________________

T.C.

Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından;

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

 

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU TIKLAYINIZ

 

I. GENEL BİLGİLER

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına; sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı
7 nci /9 uncu derecede 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Uzman Yardımcısı sayısı, sözlü sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Gruplar

Öğrenim Dalları

(Lisans)

KPSS Puan      Türü

KPSS  Taban Puanı

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı

Sözlü Sınava Katılabilecek Azami Aday Sayısı

1. Grup

İktisat

KPSSP-117

80

4

16

2. Grup

İşletme

KPSSP-117

80

4

16

3. Grup

Maliye

KPSSP-117

80

2

8

4. Grup

Kamu Yönetimi

KPSSP-117

80

1

4

5. Grup

Uluslararası İlişkiler

KPSSP-117

80

2

8

6. Grup

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSSP-117

80

1

4

7. Grup

Hukuk

KPSSP-117

80

1

4

 

 

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

 

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015, 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki tabloda belirtilen taban puanları almış olmak,

ç) 2016 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

 

III. BAŞVURU

 

1) Başvuru tarihi, yeri ve şekli

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 11 Ekim 2016 tarihinde başlayıp, 26 Ekim 2016 tarihinde saat 18.00'da sona erecektir.

Başvuruların, başvuru için istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yolu ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş 06600 /ANKARA adresine yapılması gerekmektedir. İnternet erişimi üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvuruların İdareye en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Başvuru için istenilen belgeler şunlardır:

a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinden temin edilerek doldurulacak olan Başvuru Formu,

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin İdare tarafından onaylı örneği, (Yurtdışında eğitim görmüş ise Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin İdare tarafından onaylı örneği)

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisi veya İdare tarafından onaylı örneği,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

Başvuru sırasında istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca da onaylanabilecektir. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

IV. GİRİŞ SINAVI

 

1) Başvuruların İncelenmesi ve Adayların Sınava Kabulü

a) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağrılacaktır.

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ile sınav tarih ve saatleri http://www.oib.gov.tr web sitesinde ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası girişinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

2) Sınav şekli ve konuları

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır:

Sözlü sınav, adayların;

a) Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının faaliyet alanı ve Özelleştirme mevzuatı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

 

V. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ İLANI

 

Sözlü giriş sınavında başarı sıralaması, sözlü sınavı puanlarına göre belirlenecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dalları itibarıyla sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecektir.

İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda uzman yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

 

1) Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler

Giriş sınavında başarılı olan adayların, giriş sınavı sonuçlarının İdarenin "www.oib.gov.tr" kurumsal internet sitesinde ilan edildiği tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde, aşağıda belirtilen belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmadığını ve seyahat engeli olmadığını belirtir yazılı beyanı,

b) Adli sicil yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili beyanı,

ç) 4 adet vesikalık fotoğraf.

2) Uzman Yardımcılığına atanma

Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş Sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama işlemlerinin yapılması için, ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler kamu görevlisi olması halinde bu durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

3) İtirazlar

Adaylar sözlü giriş sınav sonucuna ilişkin itirazlarını “www.oib.gov.tr” internet adresinde sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapacaklardır.

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

 

VII. BİLGİ ALMA

 

Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının;

0 (312) 585 82 97 - 585 82 96 – 585 81 68 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.

İlan olunur.

 

 

 

 

 

 

 

Son Teklif Tarihi
26 Eki 2016
Bütün Ihale Ilanlari
+
Detaylar

 BASIN AÇIKLAMASI 

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı;

1- Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2783 ada, 1 parseldeki 14.589,93 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla ile birlikte,

2- Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2785 ada, 1 parseldeki 21.086,99 m² yüzölçümlü taşınmaz,

3- Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2786 ada, 1 parseldeki 29.557,60 m² yüzölçümlü taşınmaz,

4- Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2789 ada, 1 parseldeki 44.784,34 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla ile birlikte,

5- Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2790 ada, 1 parseldeki 38.109,57 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla ile birlikte,

6- Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2792 ada, 1 parseldeki 27.803,17 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla ile birlikte

özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri İdaremizde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

İHALE TARİH VE SAATLERİ:

26.10.2016 Çarşamba

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2786 ada                                  Saat:10:00

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2790 ada                                  Saat:11:00

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2789 ada                                  Saat:14:00

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2783 ada                                  Saat:15:00

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2785 ada                                  Saat:16:00

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2792 ada                                  Saat:17:00

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

25  Ekim 2016

 

 

 

25 Ekim 2016 tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri.
BİLGİ EDİNME SİSTEMİ
ÖİB YAYINLARI
DUYURULAR
BİMER
SIK SORULAN SORULAR
YATIRIMCI KAYIT FORMU - E-BÜLTEN
Bu web sitesi Netvizyon Media Park tarafından hazırlanmıştır.
Bütün tasarim ve yazilim haklari Netvizyon'a aittir.