ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

       
02.05.2016 06.06.2016

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

-----------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Iğdır ilinde bulunan muhtelif taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

Iğdır ili, Merkez ilçesi, Pulur Mahallesi, 151 ada, 3 ve 4 no.lu parsellerdeki toplam 53.462,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.02.2016 tarihli 2016/13 sayılı Kararı ile 515.000 TL bedelle Murat OBA’ya satışına karar verilmiş olup, 31/03/2016 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

-----------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Iğdır ilinde bulunan muhtelif taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

Iğdır ili, Merkez ilçesi, Pulur Mahallesi, 151 ada, 3 ve 4 no.lu parsellerdeki toplam 53.462,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.02.2016 tarihli 2016/13 sayılı Kararı ile 515.000 TL bedelle Murat OBA’ya satışına karar verilmiş olup, 31/03/2016 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

-----------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, Tokat ilinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

19-18.02.2016 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde toplam 1.541.000-TL teklif alınmıştır. 

Ayrıntı»

-----------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait, Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
18.12.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1.225.100.000-TL ile Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.

-----------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Nevşehir, Çanakkale ve Edirne illerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

10-11.02.2016 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde toplam 11.648.000-TL teklif alınmıştır.

Ayrıntı»

   

Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.
14.04.2016 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde toplam 9.968.000-TL teklif alınmıştır.

Ayrıntı»

----------------------------------------

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/02/2016 tarihli ve 2016/15 sayılı kararına istinaden Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Manavgat Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların (Manavgat Hidroelektrik Santrali), Kibar Holding A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 370.000.000- TL bedelle 49 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 04/04/2016 tarihinde imzalanmıştır.

----------------------------------------

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/02/2016 tarihli ve 2016/16 sayılı kararına istinaden Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Fethiye Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların (Fethiye Hidroelektrik Santrali), Eti Alüminyum A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan Kuzey Birlik Enerji ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 128.025.000- TL bedelle 49 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 21/03/2016 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/04/2016 tarihli ve 2016/35 sayılı kararına istinaden; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların (Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri), Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan KLK Enerji Üretim A.Ş.ye 1.225.100.000- TL bedelle 49 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 29/04/2016 tarihinde imzalanmıştır.
----------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait, Adıgüzel  ve Kemer Hidroelektrik Santralleri  ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

28.04.2016 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 324.100.000 -TL ile Bereket Enerji Üretim A.Ş.  tarafından verilmiştir. 

----------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait, Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi  tamamlandı.

27.04.2016 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 247.500.000 -TL ile Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir. 

----------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait, Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi  tamamlandı.

26.04.2016 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 131.100.000 -TL ile Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.  tarafından verilmiştir. 

----------------------------------------

Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK) adına kayıtlı;muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.
19.04.2016 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde toplam 32.800.000-TL teklif alınmıştır.

Ayrıntı»

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  4734 İHALE  İLANLARI

  INVESTMENT PORTAL OF TURKEY

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Temel Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00