X
EÜAŞ'A ait Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali
1
EÜAŞ'A ait Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali
_____________________________________________________________________________________________________
- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; - Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 1 - Çamlıca 1”) - Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 2 - Menzelet ve Kılavuzlu”) - Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 3 - Almus ve Köklüce”)
Son Teklif Tarihi
19 Ağu 2016
Sümer Holding A.Ş. (Ankara / Kızılay - Depolu Mağaza)
1
Sümer Holding A.Ş. (Ankara / Kızılay - Depolu Mağaza)
_____________________________________________________________________________________________________

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Sümer Holding A.Ş.ye ait tablodaki taşınmaz “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZ:

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:70 Kızılay/Ankara adresindeki binada yer alan, tapunun 1162 Ada, 40 parselde kayıtlı, 467 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan 820/4000 arsa paylı depolu mağaza nitelikli, zemin kat 1 bağımsız bölüm no.lu bodrum + düşük zemin kat + zemin kat + 1. asma kat + 2. asma kattan oluşan, Sümer Holding A.Ş.nin 07.04.2016 tarih ve 978 sayılı yazısı eki Çankaya Belediye Başkanlığınca onaylı metrekare (m2) cetvelinde toplam  inşaat alanı 488,5 m2 olan ve Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 3325 sayılı yazısı eki 5726/A sayılı İmar Durum Belgesi gereğince “Merkezi İş Alanı-Ticaret Bölgesi” olarak planlı taşınmaz.

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

 

(TL)

TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

BİLGİ NOTU

1.500.000

2.500

01/9/2016

1700

           İndirmek için Tıklayınız

 

 1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilir.
 2. İhaleye katılabilmek için söz konusu taşınmaz için İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
 3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Özel yatırım fonları ise Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler
 4. İhale Dokümanı bedeli İdare’nin;
 • T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

 

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

 

 • T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

 1. Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedeli peşin ödenecektir.
 2. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
 3. İhale konusu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
 4. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 80 00

312 585 84 57

312 585 84 71

Faks: 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

 
Son Teklif Tarihi
1 Eyl 2016
EÜAŞ'A ait Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri
1
EÜAŞ'A ait Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri
_____________________________________________________________________________________________________
- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; - Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 1 - Çamlıca 1”) - Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 2 - Menzelet ve Kılavuzlu”) - Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 3 - Almus ve Köklüce”)
Son Teklif Tarihi
5 Eyl 2016
EÜAŞ'A ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri
1
EÜAŞ'A ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri
_____________________________________________________________________________________________________
- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; - Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 1 - Çamlıca 1”) - Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 2 - Menzelet ve Kılavuzlu”) - Almus ve Köklüce Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Grup 3 - Almus ve Köklüce”)
Son Teklif Tarihi
30 Eyl 2016
Şans Oyunları Lisans Verilmesi İhalesinde Süre Uzatımı
1
Şans Oyunları Lisans Verilmesi İhalesinde Süre Uzatımı
_____________________________________________________________________________________________________
4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin 06.05.2016 tarihinde çıkılan ihalede Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için Son Başvuru, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi, Ön Yeterlik Son Başvuru, Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru ile Son Teklif Verme Tarihleri uzatılmıştır.
Son Teklif Tarihi
8 Kas 2016
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi
1
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi
_____________________________________________________________________________________________________
4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare)’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisansı, topluca verilmek suretiyle özelleştirilecektir.
Son Teklif Tarihi
8 Kas 2016
Bütün Ihale Ilanlari
+
Detaylar
+
İHALE HAZIRLIK ÇALIŞMASI DEVAM EDEN TAŞINMAZ LİSTESİ
+
TP Petrol Dağıtım A.Ş.nin özelleştirilmesine ilişkin toplantı düzenlendi
+
Özelleştirmede Yeni Yaklaşımlar ve Trendler

Şans oyunlarının lisansının verilmesine yönelik olarak İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 12.05.2016 tarihinde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanı Sayın Mehmet BOSTAN, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Sayın Muammer ÇOLAK ve ilgili bürokratlar ile çok sayıda sektör temsilcisi finans kuruluşu ve sektöre ilgi duyan yatırımcıların katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantıda katılımcılara;

 

 

 

Milli Piyango İdaresi hakkında teknik bilgi,

 • Şans oyunları lisansının verilmesine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler,
 • Yeniden hazırlanan İdari ve Teknik şartnameler,
 • Sektöre ilişkin fırsatlar,
 • Çıkılacak olan ihale ve bu ihale için yapılan iyileştirmeler hakkında,

       bilgi verilmiştir.

Toplantının ikinci kısmında yatırımcıların soruları cevaplandırılmış ve bire bir görüşmeler ile yatırımcılara detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Toplantıya 30’a yakın şirketten yaklaşık 100 katılımcı iştirak etmiştir.

MPİ Özelleştirmesine İlişkin Toplantı yapıldı.
+
Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi kapsamında, Maliye Bakanı Naci AĞBAL tarafından 04.05.2016 tarihinde, ihaleye ve ihale sürecine ilişkin bilgileri içeren bir basın toplantısı yapılmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri'nin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/04/2016 tarihli ve 2016/35 sayılı kararına istinaden; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların (Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri), Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan KLK Enerji Üretim A.Ş.ye 1.225.100.000- TL bedelle 49 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 29/04/2016 tarihinde imzalanmıştır.

 

Elektrik  Üretim A.Ş.ye ait Manavgat Hidroelektrik Santrali'nin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.

 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/02/2016 tarihli ve 2016/15 sayılı kararına istinaden Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Manavgat Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların (Manavgat Hidroelektrik Santrali), Kibar Holding A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 370.000.000- TL bedelle 49 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 04/04/2016 tarihinde imzalanmıştır.

 

Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Fethiye Hidroelektrik Santrali'nin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.

 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/02/2016 tarihli ve 2016/16 sayılı kararına istinaden Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Fethiye Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların (Fethiye Hidroelektrik Santrali), Eti Alüminyum A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan Kuzey Birlik Enerji ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 128.025.000- TL bedelle 49 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 21/03/2016 tarihinde imzalanmıştır.

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.
BİLGİ EDİNME SİSTEMİ
ÖİB YAYINLARI
DUYURULAR
BİMER
SIK SORULAN SORULAR
YATIRIMCI KAYIT FORMU - E-BÜLTEN
Bu web sitesi Netvizyon Media Park tarafından hazırlanmıştır.
Bütün tasarim ve yazilim haklari Netvizyon'a aittir.