ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

 

 

         
18.02.2016 25.02.2016 29.02.2016 01.03.2016 08.03.2016
         
10.03.2016 15.03.2016 15.03.2016 21.03.2016 01.04.2016
                 
08.04.2016

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; Amasya ilinde bulunan 424 ada 22 no.lu parselin Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

03/11/2015 tarih, 2015/ÖYK-89 sayılı Kararı ile Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 424 ada, 22 no.lu parselde bulunan taşınmazın Yahya LAFÇI satışına karar verilmiş olup, 11/01/2016 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

---------------------------------------

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Karaman ili, Merkez ilçesi, Siyaser Mahallesinde bulunan muhtelif taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.                                     Ayrıntı»

---------------------------------------

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Uşak ili, Merkez ilçesi bulunan 257 ada 117 no.lu parselin Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Uşak ili, Merkez ilçesi, Atatürk Mahallesi, 257 ada, 117 parselde kayıtlı 18.299,45 m² yüzölçümlü taşınmazın satış ihalesinde 1.325.000.- (birmilyonüçyüzyirmibeşbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren HTH Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 06/01/2016 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır

 

   

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; Amasya ilinde bulunan muhtelif taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

03/11/2015 tarih, 2015/ÖYK-90 sayılı Kararı ile Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1678 ada, 1 no.lu, 1676 da, 7 ve 4 no.lu parsellerde bulunan taşınmazın Esas Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. satışına karar verilmiş olup, 08/02/2016 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu Köyü bulunan taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu Köyü 2891 ve 2892 no.lu parsellerde bulunan taşınmazların bir bütün halinde satış ihalesinde 2.800.000.- (ikimilyonsekizbin) bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Ergünler Tarım ve Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ve Ali HANEGE ile 06.01.2016 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; Amasya ilinde bulunan 1676 ada 6 no.lu parselin Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

03/11/2015 tarih, 2015/ÖYK-88 sayılı Kararı ile Amasya ili, Merkez ilçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 1676 ada, 6 no.lu parselde bulunan taşınmazın Ümit PERVANE satışına karar verilmiş olup, 04/01/2016 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

BASIN AÇIKLAMALARI                     10.02.2016

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Tokat ilinde bulunan muhtelif taşınmazlar için teklifler alındı.

----------------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Nevşehir, Çanakkale ve Edirne illerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

10-11.02.2016 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde toplam 11.648.000-TL teklif alınmıştır.

Ayrıntı»

----------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait, Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
18.12.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1.225.100.000-TL ile Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.
----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, 6806 ada, 1 parseldeki 7.874 m2 yüzölçümlü taşınmazın  özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

07.12.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 5.860.000 TL ile Körükmez İnşaat Turizm Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ne ait, Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

16.11.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif  864.100.000- TL  ile Ic İçtaş Hidroelektrik  ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Ondokuz Mayıs Mahallesi, 222 ada, 6 no.lu parselin Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

15/10/2015 tarih, 2015/ÖİB-K-79 sayılı Kararı ile Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Ondokuz Mayıs Mahallesi, 222 ada, 6 no.lu parselde bulunan taşınmazın Hacer Ataman, Ayşe Başar, Muhammet Türküm, Necla Akıllı ve Veysel Uçar  satışına karar verilmiş olup, 03/02/2016 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  4734 İHALE  İLANLARI

  INVESTMENT PORTAL OF TURKEY

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Temel Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00