ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

           
24.06.2015 25.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 25.08.2015
         
15.09.2015 15.09.2015

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

Maliye Hazinesine ait Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesinde bulunan muhtelif taşınmazın  Satış Sözleşmesi imzalandı.

Maliye Hazinesine ait Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 677 no.lu parselde yer alan taşınmazın satış ihalesinde 4.520.000.- (dörtmilyonbeşyüzyirmibin) TL, bedelle en yüksek teklifi veren D.N.S. Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile 11.05.2015 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

---------------------------------------

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

31.03.2015 ve 01.04.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 28.195.000-TL teklif alındı.

Ayrıntı»

 

   

 

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

16.04.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 13.834.000-TL teklif alındı.

Ayrıntı»

------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel köyü 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel köyü 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı taşınmazların “satış”, 942 parsel numaralı taşınmaz ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz yüzeyi, kıyı, dolgu ve mendirek alanının özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri 27.03.2015 tarihide tamamlanmıştır. Nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif  370.000.000-TL ile Palmali Otelcilik Turizm Ve Acentecilik Limited Şirketi tarafından verilmiştir.

 

BASIN AÇIKLAMALARI                   27.05.2015

Basın Açıklaması.

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu Köyü, (eski 2567) 2891 ve 2892 (bir bütün halinde) parsellerdeki toplam 395.552,40 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

13.05.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.850.000-TL ile Ali BAŞBUĞ tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 55 parseldeki (üzerindeki bina ile) 654,77 m2,yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

12.05.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.620.000-TL ile İlami AYAZ tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

11.05.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 5.200.000-TL teklif alındı.

Ayrıntı»

----------------------------------------

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

07-08.05.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 2.472.500-TL teklif alındı.

Ayrıntı»

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  BASINDA BİZ

  4734 İHALE  İLANLARI

  Investment Portal of Turkey

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Temel Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00