ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

 

 

         
09.10.2015 14.10.2015 22.10.2015 27.10.2015 10.11.2015
       
20.11.2015 20.11.2015 26.11.2015

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı,  muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

13-14.07.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 15.041.000-TL teklif alındı.                                        Ayrıntı»

---------------------------------------

Mersin İlinde bulunan muhtelif taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.
ÖYK'nın 29/05/2015 tarih, 2015/50 sayılı kararı ile Mersin ili, Anamur ilçesi, Çakırlar beldesi, 220 ada, 132 ve 158 no.lu parsellerin 6.800.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren Megasteel Proje İnşaat Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şirketine satışına karar verilmiş olup, 29/09/20145 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

---------------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, Bitlis ili, Tatvan  ilçesi, Karataş Mahallesi, 366 ada, 57, 58 ve 59 no.lu parsellerdeki toplam 3.390,59 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların 03.07.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.295.000-TL ile Ök-Bil Elektrik İnşaat Taahhüt ve Tic. ve San. Ltd.Şti. tarafından verilmiştir.

   

Maliye Hazinesine ait; Mersin ilinde bulunan muhtelif taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.
ÖYK'nın 29/05/2015 tarih, 2015/35 sayılı kararı ile Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 3950 ada, 14 no.lu parselde kayıtlı arsanın 14.850.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren Yapılcanlar Turizm Petrol Nakliye Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne satışına karar verilmiş olup, 29/09/20145 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

------------------------------------

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesine ait İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu parselde yer alan 27.399,59 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış ihalesinde 76.300.000.- (yetmişaltımilyonüçyüzbin) TL, bedelle en yüksek teklifi veren Liva İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile 28/09/2015 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Konya ilinde bulunan muhtelif taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.
ÖYK'nın 29/05/2015 tarih, 2015/49 sayılı kararı ile Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 233, 234 no.lu parseller ile 32330 ada 1,2 no.lu parselde bulunan taşınmazların 2.000.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren
Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnşaat Tarım Hayvancılık Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şirketine satışına karar verilmiş olup, 01/10/20145 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı  muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

07-08.10.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 7.455.000-TL teklif alındı.                                          Ayrıntı»

----------------------------------------

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı  muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

15-16.09.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 9.307.000-TL teklif alındı.                                          Ayrıntı»

----------------------------------------

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

12.08.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 2.829.000-TL teklif alındı.                                     Ayrıntı»

----------------------------------------

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni I. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

05.08.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 12.390.000-TL ile Burak DOĞAN tarafından verilmiştir.

 

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  4734 İHALE  İLANLARI

  INVESTMENT PORTAL OF TURKEY
  GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI 

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Temel Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00