ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

           
27.07.2015 30.07.2015 30.07.2015 12.08.2015 25.08.2015
       
15.09.2015 15.09.2015

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

------------------------------------

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

07-08.05.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 2.472.500-TL teklif alındı.                          

Ayrıntı»

------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel köyü 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel köyü 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı taşınmazların “satış”, 942 parsel numaralı taşınmaz ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz yüzeyi, kıyı, dolgu ve mendirek alanının özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri 27.03.2015 tarihide tamamlanmıştır. Nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 370.000.000-TL ile Palmali Otelcilik Turizm Ve Acentecilik Limited Şirketi tarafından verilmiştir.

   

Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. adına kayıtlı, Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi, 28124 ada, 12 no’lu parselde bulunan 11.641,63 m2 yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
05.06.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 14.000.000-TL ile Vahit Karaarslan tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu Köyü, (eski 2567) 2891 ve 2892 (bir bütün halinde) parsellerdeki toplam 395.552,40 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

13.05.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.850.000-TL ile Ali BAŞBUĞ tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 55 parseldeki (üzerindeki bina ile) 654,77 m2,yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

12.05.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.620.000-TL ile İlami AYAZ tarafından verilmiştir.

Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/03/2015 tarihli ve 2015/14 sayılı kararına istinaden; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı”; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde (Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri) özelleştirilmesine ilişkin “Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi”, İdaremiz ile ihalede en yüksek teklifi veren (521.000.000- ABD Doları) Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi çerçevesinde kurulan Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. arasında 22/06/2015 tarihinde imzalanmıştır.
----------------------------------------
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santralinin Satış Sözleşmesi imzalandı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/03/2015 tarihli ve 2015/15 sayılı kararına istinaden Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santralinin ve Santral tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin “Satış Sözleşmesi” İdaremiz ile ihalede en yüksek teklifi veren (685.500.000- ABD Doları) Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi çerçevesinde kurulan Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. arasında 22/06/2015 tarihinde imzalanmıştır.
----------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

24-26.06.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 22.906.000-TL teklif alındı.                          

Ayrıntı»

----------------------------------------

Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 11081 no’lu Maden Ruhsatı ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

02.06.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 5.300.000-ABD Doları ile Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. tarafından verilmiştir.

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  4734 İHALE  İLANLARI

  Investment Portal of Turkey

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Temel Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00