ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

           
13.03.2015 19.03.2015 19.03.2015 02.04.2015 08.04.2015
           
16.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 27.04.2015

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları adına kayıtlı Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi,bulunan muhtelif taşınmazın  Satış Sözleşmesi imzalandı.

T.C. Devlet Demiryolları adına kayıtlı Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 15 no.lu parselde yer alan taşınmazın üzerinde bulunan binalarla birlikte satışı için gerçekleştirilmiş olan ihalede 3.333.000.- (üçmilyonüçyüzotuzüçbin) TL. ile en yüksek ikinci teklifi veren Mehmet Emin GÜLER ile 06.02.2015 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.
---------------------------------------

Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; İstanbul İlinde bulunan muhtelif taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

ÖYK'nın 01/12/2014 tarih, 2014/117-118 sayılı kararı ile İstanbul ili, Çatalca  ilçesi, Muratbey köyü, 1062 no.lu parselde bulunan taşınmazın 2.470.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne  satışına karar verilmiş olup, 20/01/2015 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.   

ÖYK'nın 01/12/2014 tarih, 2014/117-118 sayılı kararı ile İstanbul ili, Çatalca  ilçesi, Muratbey köyü, 1774 no.lu parselde bulunan taşınmazın 1.610.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ne  satışına karar verilmiş olup, 20/01/2015 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. 

---------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesinde bulunan muhtelif taşınmazın  Satış Sözleşmesi imzalandı.

Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 427 ada, 57 no.lu parselde yer alan taşınmazın ihalesinde 682.000.- TL. ile en yüksek rakamı veren Seçkin DEMİREZ ile 30.01.2015 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

   

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait; Çatalağzı Termik Santrali (Santral)’nin ve Santral tarafından kullanılan taşınmazların satış Sözleşmesi imzalandı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 21/07/2014 tarihli ve 2014/64 sayılı kararı çerçevesinde, Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Çatalağzı Termik Santrali (Santral)’nin ve Santral tarafından kullanılan taşınmazların 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) ABD Doları bedelle Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan Çates Elektrik Üretim A.Ş.ye satışına ilişkin Sözleşme 22/12/2014 tarihinde imzalanmıştır.

------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Antalya İlinde bulunan muhtelif taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.
ÖYK'nın 15/12/2014 tarih, 2014/124 sayılı kararı ile Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Beldesi, 480 ada, 10 no.lu parselde bulunan taşınmazın 5.900.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren Yenisey Kuyumculuk Otelcilik Turizm İşletmecilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye satışına karar verilmiş olup, 05/02/2014 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Antalya İlinde bulunan muhtelif taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.
ÖYK'nın 29/12/2014 tarih, 2014/135 sayılı kararı ile Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi, 5792 ada, 12 no.lu parselde bulunan taşınmazın 4.170.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şirketi'ne satışına karar verilmiş olup, 10/02/2014 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle İşletme Hakkının Devrine İlişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle İşletme Hakkının Devrine İlişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, TCDD, Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve İdaremiz arasında 25.02.2015 tarihinde imzalanmış olup 543.000.000.- ABD Doları tutarındaki ihale bedeli İdareye peşin olarak ödenmiştir.

----------------------------------------

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait, Soma B Termik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
13.01.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 685.500.000-ABD Doları ile Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.
----------------------------------------

Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahasının Devir Sözleşmeleri imzalandı.

Ayrıntı»

----------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ)’ye ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ile BLİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı”; 79528 ve 73021 No.lu Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde  özelleştirme  ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

17.12.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif  521.000.000-ABD Doları ile Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Antalya ili, Alaya ilçesi, Kargıcak Mahallesi Ketirköy mevkiinde bulunan muhtelif taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

 

 

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  BASINDA BİZ

  4734 İHALE  İLANLARI

  Investment Portal of Turkey

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00