ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

     
22.12.2014 24.02.2015

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve  Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin bir bütün halinde “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

13.08.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 8.850.000-ABD Doları ile Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

---------------------------------------

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Derince Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

05.06.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 543.000.000-ABD Doları ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.

---------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul İli, Maltepe İlçesindeki muhtelif taşınmazlar ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)’na ait %25 oranındaki iştirak hissesinin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

25.07.2014 tarihinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 17.385.000-TL teklif alınmıştır.                               

Ayrıntı»

   

Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Batman ve Ankara İllerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

18-19.09.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 12.210.000-TL teklif alınmıştır.   Ayrıntı»

------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait; Grup 1- Esendal ve Işıklar (Visera) Hidroelektrik Santralinin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07/08/2014 tarihli ve 2014/73 sayılı kararına istinaden Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Grup 1- Esendal ve Işıklar (Visera) Hidroelektrik Santrallerinin Metek Hidro Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 1.850.000- ABD Doları bedelle 49 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 10/11/2014 tarihinde imzalanmıştır.

------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait; Grup 2- Kayaköy Hidroelektrik Santralinin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07/08/2014 tarihli ve 2014/73 sayılı kararına istinaden Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Grup 2- Kayaköy Hidroelektrik Santralinin Veysi Madencilik İnşaat Nakliyat Petrol Enerji Üretim Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 10.300.000- ABD Doları bedelle 49 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 03/11/2014 tarihinde imzalanmıştır.

------------------------------------

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 30 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

23.05.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 664.000.000-ABD Doları ile Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilmiştir.

 

BASIN AÇIKLAMALARI                     19.12.2014

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Soma B Termik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi için teklifler alındı.

---------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ)’ye ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ile BLİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı”; 79528 ve 73021 No.lu Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde  özelleştirme  ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

17.12.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif  521.000.000-ABD Doları ile Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından verilmiştir.

---------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Burdur, Aydın, Erzurum, Elazığ ve Denizli ilinde  bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

04-05-08.12.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 17.585.000-TL teklif alınmıştır.        

                    Ayrıntı»

---------------------------------------

Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; İstanbul, Aydın ve Muğla İlinde  bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

28.11.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 8.667.000-TL teklif alınmıştır.                           

   Ayrıntı»

----------------------------------------

Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Gaziantep İlinde  bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

01.10.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 23.210.000-TL teklif alınmıştır.                               

  Ayrıntı»

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  BASINDA BİZ

  4734 İHALE  İLANLARI

  Investment Portal of Turkey

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00