ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

         
21.11.2014 24.11.2014 27.11.2014 01.12.2014

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Derince Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

05.06.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 543.000.000-ABD Doları ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.

---------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul İli, Maltepe İlçesindeki muhtelif taşınmazlar ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)’na ait %25 oranındaki iştirak hissesinin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

25.07.2014 tarihinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 17.385.000-TL teklif alınmıştır.                               

Ayrıntı»

 

   

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 30 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

23.05.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 664.000.000-ABD Doları ile Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilmiştir.

------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve  Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin bir bütün halinde “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

13.08.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 8.850.000-ABD Doları ile Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

------------------------------------

Muhtelif gayrimenkullerin özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

26-27-28.08.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 14.989.000-TL teklif alınmıştır. 

Ayrıntı»

 

 

Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Gaziantep İlinde  bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

01.10.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 23.210.000-TL teklif alınmıştır.                               

  Ayrıntı»

----------------------------------------

Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Batman ve Ankara İllerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

18-19.09.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 12.210.000-TL teklif alınmıştır.                               

  Ayrıntı»

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Aydın İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 2534 Ada, 1 No’lu Parsel ve Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Beldesi, 480 Ada, 10 No’lu Parselde bulunan arsaların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

16-17.09.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 21.950.000-TL teklif alınmıştır.                               

Ayrıntı»

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Antalya ve Kocaeli İllerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

08-09.09.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 13.025.000-TL teklif alınmıştır.                                

Ayrıntı»

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Antalya, Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; İstanbul İlinde bulunan muhtelif  taşınmazların  özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

24-25.09.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 8.250.000-TL teklif alınmıştır.    

Ayrıntı»

 

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  BASINDA BİZ

  4734 İHALE  İLANLARI

  Investment Portal of Turkey

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

ŞANS OYUNLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00