ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

         
02.09.2014 09.09.2014 09.09.2014 10.09.2014 22.09.2014
                   
26.09.2014

----------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; Denizli İli, Merkez İlçesi, Kirişhane Mahallesi 4885 ada, 1 no.lu parselde bulunan taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; Denizli İli, Merkez İlçesi, Kirişhane Mahallesi 4885 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmaz için yapılan ihalede en yüksek teklifi veren Ahmet ÖMERCİOĞLU  ile İdaremiz arasında 24.06.2014 tarihinde taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

---------------------------------------

Sümer Holding A.Ş.ne ait İzmir  İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi 14216 ada, 1 no.lu parselde bulunan taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

Sümer Holding A.Ş.ne ait İzmir  İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi 14216 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmaz için yapılan ihalede en yüksek teklifi veren Sümen İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.  ile İdaremiz arasında 26.06.2014 tarihinde taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

 

   

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul İli, Maltepe İlçesindeki muhtelif taşınmazlar ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)’na ait %25 oranındaki iştirak hissesinin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

25.07.2014 tarihinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 17.385.000-TL teklif alınmıştır.

Ayrıntı»

------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 112 ve 113 ada, 1 no.lu parsellerde bulunan taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.

Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 112 ve 113 ada, 1 no.lu parsellerde yer alan taşınmazların ihalesinde 3.000.000-TL. ile en yüksek teklifi veren Hayat Kimya Sanayi A.Ş. ile 13.06.2014 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

------------------------------------

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Derince Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

05.06.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 543.000.000-ABD Doları ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.

------------------------------------

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 30 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.
23.05.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 664.000.000-ABD Doları ile Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilmiştir.

DUYURU                                14.08.2014 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı.

----------------------------------------------------------

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığına Atanacak Asil ve Yedek Adaylar İçin Atama Başvurusu Çağrısı.

----------------------------------------

BASIN AÇIKLAMASI           15.08.2014 

Muhtelif taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak üzere teklifler alındı.

----------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve  Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin bir bütün halinde “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

13.08.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 8.850.000-ABD Doları ile Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen; Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi, 13393 ada, 5 no.lu parseldeki gayrimenkul ile 13396 ada, 6 no.lu parseldeki gayrimenkulün özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

08.08.2014 tarihinde yapılan özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 474.000.000-TL teklif alınmıştır.   Ayrıntı»

 ----------------------------------------

Milli Piyango İdaresi’ne ait olan Şans Oyunları Lisansının 10 (on) yıl süre ile topluca verilmesi suretiyle özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

15.07.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 2.755.000.000-ABD Doları ile Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait; Yatağan Termik Santrali, Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) tarafından kullanılan taşınırlar, Yatağan Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazlar, GELİ’nin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ve GELİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” yöntemi ile, ilgili Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirme ihalesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

12.06.2014 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklif 1.091.000.000 -ABD Doları ile Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.

 

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  BASINDA BİZ

  4734 İHALE  İLANLARI

  Investment Portal of Turkey

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

ŞANS OYUNLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00