ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

 

 

           
12.08.2015 15.09.2015 25.08.2015 15.09.2015 01.10.2015
           
05.10.2015 14.10.2015 15.10.2015 27.10.2015 10.11.2015
     
20.11.2015

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

---------------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, Bitlis ili, Tatvan  ilçesi, Karataş Mahallesi, 366 ada, 57, 58 ve 59 no.lu parsellerdeki toplam 3.390,59 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların 03.07.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.295.000-TL ile Ök-Bil Elektrik İnşaat Taahhüt ve Tic. ve San. Ltd.Şti. tarafından verilmiştir.

---------------------------------------

Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. adına kayıtlı, Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi, 28124 ada, 12 no’lu parselde bulunan 11.641,63 m2 yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
05.06.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 14.000.000-TL ile Vahit Karaarslan tarafından verilmiştir.

---------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu Köyü, (eski 2567) 2891 ve 2892 (bir bütün halinde) parsellerdeki toplam 395.552,40 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

13.05.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.850.000-TL ile Ali BAŞBUĞ tarafından verilmiştir.

   

Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/03/2015 tarihli ve 2015/14 sayılı kararına istinaden; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı”; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde (Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri) özelleştirilmesine ilişkin “Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi”, İdaremiz ile ihalede en yüksek teklifi veren (521.000.000- ABD Doları) Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi çerçevesinde kurulan Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. arasında 22/06/2015 tarihinde imzalanmıştır.
------------------------------------
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santralinin Satış Sözleşmesi imzalandı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/03/2015 tarihli ve 2015/15 sayılı kararına istinaden Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Soma B Termik Santralinin ve Santral tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin “Satış Sözleşmesi” İdaremiz ile ihalede en yüksek teklifi veren (685.500.000- ABD Doları) Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İhale Şartnamesi çerçevesinde kurulan Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. arasında 22/06/2015 tarihinde imzalanmıştır.

------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Isparta İli, Gönen İlçesi, Pazar Mahallesi 166 ada, 5 no’lu parselde bulunan 6.778,85 m2 yüzölçümlü arsanın 01.07.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 965.000-TL ile Özkan ZENGİN tarafından verilmiştir.

BASIN AÇIKLAMALARI                    31.07.2015

tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı ;Nevşehir ili, Merkez  ilçesi, Yeni I. Mıntıka  Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu parsel ve Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait; Siirt  ili, Kurtalan   ilçesi, Kıcıman   Mahallesi, 158  ada, 2 no.lu parselde bulunan taşınmazlar için teklifler alındı.

----------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı,  muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

13-14.07.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 15.041.000-TL teklif alındı.

Ayrıntı»

----------------------------------------

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

02.07.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 2.310.000-TL teklif alındı.                          

Ayrıntı»

----------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

24-26.06.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 22.906.000-TL teklif alındı.                          

Ayrıntı»

----------------------------------------

Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 11081 no’lu Maden Ruhsatı ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

02.06.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 5.300.000-ABD Doları ile Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Konya İlinde bulunan muhtelif taşınmazların Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.
ÖYK'nın 29/05/2015 tarih, 2015/49 sayılı kararı ile Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5757 ada, 235, 236, 237, 238 ve 239 no.lu parsellerde bulunan taşınmazların 3.200.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren Megasteel Proje İnşaat Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şirketine satışına karar verilmiş olup, 23/07/2014 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.
 

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  4734 İHALE  İLANLARI

  Investment Portal of Turkey

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Temel Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00