ENGLISH   

RSS

BAŞKANLIK PORTFÖY PROGRAM UYGULAMALAR BİMER İLETİŞİM SSS FAALİYET RAPORLARI ÖYK KARARLARI MEVZUAT BASIN AÇIKLAMALARI DUYURULAR İHALE İLANLARI BİLGİ EDİNME YAYINLAR
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu
 

 

           
02.04.2015 03.04.2015 08.04.2015 16.04.2015 27.04.2015
       
15.09.2015 15.09.2015

---------------------------------------------------------

TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dosya»

-----------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları adına kayıtlı Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi,bulunan muhtelif taşınmazın  Satış Sözleşmesi imzalandı.

T.C. Devlet Demiryolları adına kayıtlı Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 15 no.lu parselde yer alan taşınmazın üzerinde bulunan binalarla birlikte satışı için gerçekleştirilmiş olan ihalede 3.333.000.- (üçmilyonüçyüzotuzüçbin) TL. ile en yüksek ikinci teklifi veren Mehmet Emin GÜLER ile 06.02.2015 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.
-----------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Bızmişen Köyü, 3494 ada, 1 no.lu parselde yer alan taşınmazın Satış Sözleşmesi imzalandı.

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Bızmişen Köyü, 3494 ada, 1 no.lu parselde yer alan taşınmazın satış ihalesinde 902.000.- (dokuzyüzikibin), bedelle en yüksek teklifi veren Ali HANEGE ile 16.03.2015 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Emek Mahallesi, 202 ada, 1 no.lu parselde  yer alan taşınmazın Satış Sözleşmesi imzalandı.

Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Emek Mahallesi, 202 ada, 1 no.lu parselde yer alan taşınmazın satış ihalesinde 656.000.- (altıyüzellialtıbin) TL, bedelle en yüksek teklifi veren Mazlum PEKTAŞ ve Nurgül DOĞAN ile 16.03.2015 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

   

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

31.03.2015 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesi  nihai pazarlık görüşmelerinde toplam 5.400.000-TL teklif alındı.

Ayrıntı»

---------------------------------------

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ)’ye ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) tarafından kullanılan taşınırların, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ile BLİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı”; 79528 ve 73021 No.lu Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde  özelleştirme  ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

17.12.2014 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif  521.000.000-ABD Doları ile Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından verilmiştir.

---------------------------------------

Maliye Hazinesine ait; Antalya İlinde bulunan muhtelif taşınmazın Varlık Satış Sözleşmesi imzalandı.
ÖYK'nın 29/12/2014 tarih, 2014/135 sayılı kararı ile Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi, 5792 ada, 12 no.lu parselde bulunan taşınmazın 4.170.000.-TL bedelle en yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şirketi'ne satışına karar verilmiş olup, 10/02/2014 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

BASIN AÇIKLAMALARI                     30.03.2015

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Balıkesir, Manisa, Elazığ, Niğde, Şırnak, Samsun ve Antalya illerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri hakkında.

----------------------------------------

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel köyü 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel köyü 940, 941, 943, 947 ve 948 parsel numaralı taşınmazların “satış”, 942 parsel numaralı taşınmaz ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz yüzeyi, kıyı, dolgu ve mendirek alanının özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri 27.03.2015 tarihide tamamlanmıştır. Nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif  370.000.000-TL ile Palmali Otelcilik Turizm Ve Acentecilik Limited Şirketi tarafından verilmiştir.

----------------------------------------

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle İşletme Hakkının Devrine İlişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait Derince Limanı’nın 39 yıl süreyle İşletme Hakkının Devrine İlişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, TCDD, Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve İdaremiz arasında 25.02.2015 tarihinde imzalanmış olup 543.000.000.- ABD Doları tutarındaki ihale bedeli İdareye peşin olarak ödenmiştir.

----------------------------------------

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait, Soma B Termik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
13.01.2015 tarihlerinde yapılan özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 685.500.000-ABD Doları ile Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.
----------------------------------------

Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahasının Devir Sözleşmeleri imzalandı.

Ayrıntı»

 

 

  İLANLAR

  TEKZİPLER

  BASINDA BİZ

  4734 İHALE  İLANLARI

  Investment Portal of Turkey

DUYURULAR

Stratejik Planlar

Faaliyet Raporları

Temel Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler  Raporu

Performans Programları

ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZELLEŞTİRMESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ  PROGRAMI

Adres:          

Ziya Gökalp Cad. No: 80

Kurtuluş  06600 /Ankara

Tel : (0312) 585 80 00

Faks: (0312) 585 80 51

Ulaşım-Harita

E-Mail : info@oib.gov.tr
.
* Web sitemiz bilgi amaçlıdır. ÖİB, sitede yer alan bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Uyuşmazlıklarda İdarenin görüşü esastır.

Site search Search
FreeFind

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı    Adres:  Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş  06600 /Ankara  Tel : (0312) 585 80 00