FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’YE AİT SANTRALLERİN

 ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

 

Grup

Santral Adı

Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi Bedeli

(TL)

Teminat Tutarı

(ABD Doları)

1

İznik-Dereköy, İnegöl-Cerrah, M.Kemalpaşa-Suuçtu

1.500

150.000

2

Haraklı-Hendek, Pazarköy-Akyazı, Bozüyük

1.500

150.000

3

Kayaköy

1.500

500.000

4

Kovada I, Kovada II

1.500

3.000.000

5

Turunçova-Finike

1.500

150.000

6

Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke, Zeynel

1.500

500.000

7

Bozkır, Ermenek, Göksu

1.500

3.000.000

8

Dere, İvriz

1.500

150.000

9

Kayadibi

1.500

150.000

10

Bünyan, Çamardı, Pınarbaşı, Sızır

1.500

1.500.000

11

Değirmendere, Karaçay, Kuzuculu

1.500

150.000

12

Koyulhisar, Ladik-Büyükkızoğlu

1.500

100.000

13

Besni, Derme, Erkenek, Kernek

1.500

500.000

14

Bayburt, Çemişgezek, Girlevik

1.500

1.000.000

15

Esendal, Işıklar (Visera)

1.500

100.000

16

Çağ Çağ, Otluca, Uludere

1.500

1.500.000

17

Adilcevaz, Ahlat, Malazgirt, Varto-Sönmez

1.500

200.000

18

Engil, Erciş, Hoşap-Zeyne, Koçköprü

1.500

1.500.000

19

Arpaçay-Telek, Kiti

1.500

200.000

1-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (“İdare”), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 19 gruba (“Gruplar”) ayrılan 52 adet Akarsu Santralleri (“Santraller”) “işletme hakkı verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2- İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca (“Komisyon”) gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. İhaleye katılabilmek için Gruplar hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin alınması zorunludur. Gerçek kişilerin Ortak Girişim Grubu üyesi olması mümkündür. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterlidir.

3 - İhaleye konu her bir Grup için tek teklif verilecektir. Söz konusu Grup içinde yer alan santraller için ayrı ayrı teklif verilemez ve verilen teklif herhangi bir şartı içeremez.

4 - İhale konusu Gruplar hakkında hazırlanan ve yukarıdaki tabloda yer alan Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedeli olan Türk Lirasını, T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki 4957756/83000006 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL Hesabına yatırıldığına dair üstünde “Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait santrallerden Grup [....] için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içeren ve tüzel kişinin veya Ortak Girişim Grubu’nun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden 02 Aralık 2009 tarihinden itibaren “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

5 - Tanıtım Dokümanında yer alan bilgiler de dahil olmak üzere, ihaleye teklif verme öncesinde bilgi almak ve mevcut durum tesbiti yapmak üzere, Teklif Sahiplerine 28 Aralık 2009 – 05 Şubat 2010 tarihleri arasında Santral ziyaretlerinde bulunma imkanı sağlanacaktır. Teklif Sahipleri bu ziyaretler için en geç 25 Ocak 2010 tarihinde saat 16.00’ya kadar İdare’ye başvurabilirler. Teklif Sahipleri ziyaret başvurularında hangi Santralleri ziyaret edeceğini ve kaç kişi ile ziyaret edeceğini ve ziyaretçilerin isimlerini bildirmek zorundadır. İdare’nin bilgisi olmaksızın Santrallerin ziyaret edilerek inceleme yapılmasına ve bilgi alınmasına izin verilmeyecektir.

6-Katılımcıların, ihaleye teklif verebilmeleri için teklif verecekleri her Grup için yukarıdaki tabloda ayrı ayrı verilen ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

7 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 19 Şubat 2010, Cuma günü saat 16.00’a kadar üzerinde “ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’YE AİT GRUP [...] SANTRALLERİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF -GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Yurtdışında yerleşik taraflara Santrallerin işletme hakkı verilmesi ve satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ve ilgili diğer mevzuata tâbidir. İlgili mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan temin edilebilir.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar Santrallere ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş  06600 ANKARA

Tel : 90 312 435 06 23  Fax : 90 312 435 36 23

www.oib.gov.tr 

ÖZELLEŞTİRME

2009

 

For English
 
- EÜAŞ HES Santralleri Detay Bilgi »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2009