FOR ENGLISH
BASKANLIK Özelleştirme Portföyü Sosyal Destek Özelleştirme Programı Özelleştirme Uygulamaları Duyuru Yayınlar E-Posta Linkler Menu

 

 

 
 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

SATIŞA KONU VARLIK

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ  (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, DAĞCI, MAHALLESİ, 314 NO.LU PARSELDE KAYITLI 261.250,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

 

İndirmek için Tıklayınız

 

500.000,00.

 

100,00.-

 

01/03/2016

 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3846 NO.LU  PARSELDE BULUNAN 1.209,35 MYÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

4.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3847 NO.LU PARSELDE BULUNAN 2.122,23 MYÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

 6.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1700 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 10.701,08 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

30.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1699 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 14.961,39 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

40.000,00.-

 

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1698 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 11.255,91 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

30.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3850 NO.LU PARSELDE BULUNAN 9.992,65 MYÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

40.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3841 NO.LU PARSELDE BULUNAN 15.373,54 MYÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

40.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3854 NO.LU PARSELDE BULUNAN 12.395,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

30.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3855 NO.LU PARSELDE BULUNAN 807,52 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

3.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3843 NO.LU PARSELDE BULUNAN 22.102,69 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

50.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3848 NO.LU PARSELDE BULUNAN 2.246,92 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

10.000,00.-

 

100,00.-

 

01/03/2016

DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, KOYUNALİLER KÖYÜ, 520 ADA, 14 NO.LU PARSELDE BULUNAN 13.227,19 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

150.000,00.-

 

100,00.-

 

08/03/2016

 

DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, PINARKENT MAHALLESİ, 621 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN 4.711,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

30.000,00.-

 

100,00.-

 

08/03/2016

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4668 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 3.908,15 MYÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

100.000,00.-

 

100,00.-

 

08/03/2016

 

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4668 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN 10.526,64 MYÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

300.000,00.-

 

100,00.-

 

08/03/2016

 

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4667 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN  5.057,80 MYÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

100.000,00.-

 

100,00.-

 

08/03/2016

 

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4667 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN  5.040,22 MYÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

100.000,00.-

 

100,00.-

 

08/03/2016

 

KIRIKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BAĞLARBAŞI MAHALLESİ 5479 ADA, 13 NO.LU PARSELDE BULUNAN 45.728,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 39.950,00 M2 ORANINDAKI HİSSE

İndirmek için Tıklayınız

 

 

400.000,00.

 

 

100,00.-

 

 

15/03/2016

 

BOLU İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAKÖY MAHALLESİ,  243, 249, 250, 251, 985, 1404, 1406 NO.LU PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 42.446,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSALAR

İndirmek için Tıklayınız

 

200.000,00.

 

100,00.-

 

15/03/2016

 

DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HAMİDİYE MAHALLESİ, 52 ADA, 41 NO.LU PARSELDE BULUNAN    6.512,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

300.000,00.

 

100,00.-

 

15/03/2016

 

KASTAMONU İLİ, HANÖNÜ İLÇESİ,

HANÖNÜ MAHALLESİ 438 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 2.171,49 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

10.000,00.-

 

100,00.-

 

15/03/2016

KOCAELİ İLİ, BAŞİSKELE İLÇESİ, YENİKÖY MAHALLESİ 2100 NO.LU PARSELDE BULUNAN 6.332,00 M2   YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

İndirmek için Tıklayınız

 

60.000,00.-

 

100,00.-

 

15/03/2016

1)    İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

 

2)    Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

 

3)    İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

 

4)    İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-     Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun ŞARTNAME ve Tanıtım dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

 

5)    Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

 

6)    Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %11 (onbir) oranında basit faiz uygulanacaktır.

 

7)    İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

 

8)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

 

9)   Ayrıca 0 312 585 84 52-53-54 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2015