Top
EN | TR

05 Aralık 2017 Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karagedik-İmar Mahallesi ve Virancık-İmar Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Hakkında

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1.Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parseldeki 2.200,00 m2,
2.Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parseldeki 1.410,00 m2,
3.Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parseldeki 954,00 m2,
4.Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parseldeki 1.000,00 m2,
5.Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 ile
6.Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parseldeki 1.000,00 m2

yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri İdaremizde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

İHALE TARİH VE SAATLERİ

06.12.2017 Çarşamba

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parsel

14:30

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parsel

14:40

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parsel

14:55

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parsel

15:10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parsel

15:30

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parsel

15:50

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

05 Aralık 2017

Toplam Sayfa Gösterimi: 1459