Top
EN | TR

05 Aralık 2017 Muğla İli Ortaca İlçesi Ekşiliyurt Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesine İlişkin Teklif Sahipleri Listesi ve Nihai Pazarlık Görüşmeleri Hakkında

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parseldeki 3.834,93 m,

2.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parseldeki 3.025,35 m,

3.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 2 no.lu parseldeki 3.123,38 m,

4.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 3 no.lu parseldeki 3.535,05 m,

5.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 1 no.lu parseldeki 4.545,64 m,

6.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 2 no.lu parseldeki 5.362,01 m,

7.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 3 no.lu parseldeki 4.685,45 m,

8.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 1.915,42 m,

9.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 147 ada, 1 no.lu parseldeki 3.386,87 m,

10.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 148 ada, 1 no.lu parseldeki 2.455,43 mile

11.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 149 ada, 1 no.lu parseldeki 4.695,84 m2

yüzölçümlü taşınmazların “satış” yöntemi ve “pazarlık usulü” kullanılmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalenin son teklif alma tarihi olan 30.11.2017 Perşembe Günü, saat 17:00’ye kadar bu ihalelere teklif veren teklif sahiplerinin listesi ile İdaremizde yapılacak olan ihalelerin nihai pazarlık görüşmelerinin tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Murat ARSLAN

2.

Serkan TOPAL Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 14:30

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Resul APAN

2.

Erdoğan KOCABAŞ Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 14:40

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 2 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Meral UYSAL Ortak Girişim Grubu

2.

Resul APAN

07/12/2017, Perşembe günü, saat 14:50

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 3 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Meral UYSAL

2.

Murat ARSLAN Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:00

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Murat ARSLAN

2.

Serkan TOPAL Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:10

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 2 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Serkan TOPAL

2.

Resul APAN Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:20

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 3 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Emine OKTAN Ortak Girişim Grubu

2.

Meral UYSAL

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:30

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 148 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Ali ATEŞ

2.

Abdullah KAYAN Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:40

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 149 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Ali ATEŞ Ortak Girişim Grubu

2.

Resul APAN

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:50

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 147 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Ali ATEŞ

2.

Muhammet GÜZEL Ortak Girişim Grubu

3.

Muharrem ÖZDEMİR

07/12/2017, Perşembe günü, saat 16:00

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 146 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Resul APAN

2.

Muhammet ORAN

3.

Fahrettin BAŞER

4.

Alaaddin KIR

5.

Murat ÇELİK

07/12/2017, Perşembe günü, saat 16:10

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

05 Aralık 2017

Toplam Sayfa Gösterimi: 1827