05 Aralık 2017 Muğla İli Ortaca İlçesi Ekşiliyurt Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesine İlişkin Teklif Sahipleri Listesi ve Nihai Pazarlık Görüşmeleri Hakkında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Top
EN | TR

05 Aralık 2017 Muğla İli Ortaca İlçesi Ekşiliyurt Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesine İlişkin Teklif Sahipleri Listesi ve Nihai Pazarlık Görüşmeleri Hakkında

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parseldeki 3.834,93 m,

2.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parseldeki 3.025,35 m,

3.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 2 no.lu parseldeki 3.123,38 m,

4.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 3 no.lu parseldeki 3.535,05 m,

5.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 1 no.lu parseldeki 4.545,64 m,

6.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 2 no.lu parseldeki 5.362,01 m,

7.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 3 no.lu parseldeki 4.685,45 m,

8.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 1.915,42 m,

9.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 147 ada, 1 no.lu parseldeki 3.386,87 m,

10.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 148 ada, 1 no.lu parseldeki 2.455,43 mile

11.Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 149 ada, 1 no.lu parseldeki 4.695,84 m2

yüzölçümlü taşınmazların “satış” yöntemi ve “pazarlık usulü” kullanılmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalenin son teklif alma tarihi olan 30.11.2017 Perşembe Günü, saat 17:00’ye kadar bu ihalelere teklif veren teklif sahiplerinin listesi ile İdaremizde yapılacak olan ihalelerin nihai pazarlık görüşmelerinin tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Murat ARSLAN

2.

Serkan TOPAL Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 14:30

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Resul APAN

2.

Erdoğan KOCABAŞ Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 14:40

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 2 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Meral UYSAL Ortak Girişim Grubu

2.

Resul APAN

07/12/2017, Perşembe günü, saat 14:50

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 3 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Meral UYSAL

2.

Murat ARSLAN Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:00

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Murat ARSLAN

2.

Serkan TOPAL Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:10

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 2 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Serkan TOPAL

2.

Resul APAN Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:20

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 3 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Emine OKTAN Ortak Girişim Grubu

2.

Meral UYSAL

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:30

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 148 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Ali ATEŞ

2.

Abdullah KAYAN Ortak Girişim Grubu

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:40

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 149 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Ali ATEŞ Ortak Girişim Grubu

2.

Resul APAN

07/12/2017, Perşembe günü, saat 15:50

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 147 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Ali ATEŞ

2.

Muhammet GÜZEL Ortak Girişim Grubu

3.

Muharrem ÖZDEMİR

07/12/2017, Perşembe günü, saat 16:00

 

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 146 ada, 1 no.lu parsel

Sıra No

Teklif Sahibinin Adı/Unvanı

1.

Resul APAN

2.

Muhammet ORAN

3.

Fahrettin BAŞER

4.

Alaaddin KIR

5.

Murat ÇELİK

07/12/2017, Perşembe günü, saat 16:10

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

05 Aralık 2017

Toplam Sayfa Gösterimi: 1781