Top
EN | TR

06 Haziran 2017 Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Ankara Gölbaşı İlçesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Nihai Pazarlık Görüşmeleri Hakkında

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2,

2- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2,

3- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.002,00 m2 ,

4- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.923,00 m2,

5- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2,

6- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.693,00 m2,

7- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.253,00 m2 ,

8- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 ,

9- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2,

10- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-Örencik Mahallesi, 112645 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 1.206,00 m2 ile

11- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 

özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri İdaremizde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

İHALE TARİH VE SAATLERİ

07.06.2017 Çarşamba

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 10 no.lu parsel

 

Saat:15:30

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parsel

 

Saat:15:40

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 2 no.lu parsel

 

Saat:15:50

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 6 no.lu parsel

 

Saat:16:05

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parsel

 

Saat:16:20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-Örencik Mahallesi, 112645 ada, 9 no.lu parsel

 

Saat:16:35

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 4 no.lu parsel

 

Saat:16:50

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parsel

 

Saat:17:05

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 4 no.lu parsel

 

Saat:17:20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 6 no.lu parsel

 

Saat:17:35

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parsel

 

Saat:17:50


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

06 Haziran  2017

Toplam Sayfa Gösterimi: 2873