Top
EN | TR

09 Mart 2018 Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesi Hakkında Duyuru

İdaremiz; Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri’nin devrini 9 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirerek elektrik üretim sektöründe başarı ile sürdürdüğü özelleştirme işlemlerinin bir tanesini daha tamamlamış bulunmaktadır.

Söz konusu santrallerin özelleştirilmesi amacıyla 19.09.2017 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklifi “1.276.000.000 (Birmilyarikiyüzyetmiş altımilyon)” Türk Lirası bedelle Entek Elektrik Üretimi A.Ş. vermiştir. Bu ihale Özelleştirme Yüksek Kurulu 04.12.2017 tarihli ve 2017/120 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleşmiştir.

Bu kapsamda, bahsi geçen santrallere ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, Entek Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından kurulan Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. ile Elektrik Üretim A.Ş. ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 09 Mart  2018 tarihinde imzalanmış ve santrallerin devri gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Kanunlar ve Strateji Belgeleri çerçevesinde, serbest ve rekabetçi bir elektrik piyasasının oluşumu, ülkemizin enerji üretim kapasitesinin artırılması ve yatırımların özel sektör eliyle yapılması hedefleri doğrultusunda özelleştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Santraller Hakkında Bilgi

Her iki santral de Kahramanmaraş ilinde bulunmakta olup toplam 178 MW kurulu güce sahiptir.

Menzelet Hidroelektrik Santrali 1992 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 4 adet 31 MW’lık üniteden oluşmaktadır ve toplam kurulu gücü 124 MW’ tır.

Kılavuzlu Hidroelektrik Santrali ise 2012 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 4 adet 13,5 MW’lık üniteye sahip olan santralin toplam kurulu gücü 54 MW’ tır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 876