Top
EN | TR

12 Haziran 2017 Kırşehir Merkez İlçesi Kındam Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazlar İçin Teklifler Alındı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4210 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 6.033,00 m2yüzölçümlü arsa,

2. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi,  4213 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.487,00 m2yüzölçümlü arsa,

3. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4215 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 3.868,00 m2 yüzölçümlü arsa,

4. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4216 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.434,00 m2yüzölçümlü arsa,

5. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4217 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.872,00 m2yüzölçümlü arsa,

6. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4220 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.278,00 m2 yüzölçümlü arsa ile 12 no.lu parselde kayıtlı 400,00 m2 yüzölçümlü arsanın 279/400 oranındaki hissesinin bir bütün halinde arsaların özelleştirme ihalelerine katılmak üzere, 08.06.2017 tarih, saat 17:00’a kadar bu ihalelere teklif veren teklif sahiplerinin listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Teklif Sahipleri Listesi

1- Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4210 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 6.033,00 m2yüzölçümlü arsa

1.

Hamdi YAĞMUR

2.

Ömer ÖZAVCI

2- Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi,  4213 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.487,00 m2yüzölçümlü arsa

1.

Doğan KARAOLUK

2.

Ömer ÖZAVCI

3- Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, .4215 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 3.868,00 m2 yüzölçümlü arsa,

1.

Doğan KARAOLUK

2.

Ömer ÖZAVCI

4- Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4216 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.434,00 m2yüzölçümlü arsa,

1.

Doğan KARAOLUK

2.

Ömer ÖZAVCI

5- Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4217 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.872,00 m2yüzölçümlü arsa,

1.

Alparsan BAKRIYANIK

2.

Osman GENÇ

3.

Doğan KARAOLUK

4.

Ömer ÖZAVCI

6- Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4220 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.278,00 m2 yüzölçümlü arsa ile 12 no.lu parselde kayıtlı 400,00 m2 yüzölçümlü arsanın 279/400 oranındaki hissesinin bir bütün halinde

1.

Doğan KARAOLUK

2.

Ömer ÖZAVCI


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

12 Haziran  2017

Toplam Sayfa Gösterimi: 2663