Top
EN | TR

15 Haziran 2017 Kırşehir Merkez İlçesi Kındam Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Nihai Pazarlık Görüşmeleri Hakkında

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4210 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 6.033,00 m2yüzölçümlü arsa,

2. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi,  4213 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.487,00 m2yüzölçümlü arsa,

3. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4215 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 3.868,00 m2 yüzölçümlü arsa,

4. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4216 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.434,00 m2yüzölçümlü arsa,

5. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4220 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.278,00 m2 yüzölçümlü arsa ile 12 no.lu parselde kayıtlı 400,00 m2 yüzölçümlü arsanın 279/400 oranındaki hissesinin bir bütün halinde

6. Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4217 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.872,00 m2yüzölçümlü arsanın

özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri İdaremizde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

İHALE TARİH VE SAATLERİ

16.06.2017 Cuma

Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4210 ada, ı toplam 6.033,00 m2yüzölçümlü arsa

Saat:14:00

Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi,  4213 ada, toplam 5.487,00 m2yüzölçümlü arsa,

Saat:14:10

Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4215 ada toplam 3.868,00 m2 yüzölçümlü arsa,

Saat:14:20

Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4216 ada, toplam 5.434,00 m2yüzölçümlü arsa,

Saat:14:30

Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4220 ada, toplam 5.278,00 m2  arsa ile 12 no.lu parselde kayıtlı 400,00 m2 yüzölçümlü arsanın 279/400 oranındaki hissesinin bir bütün halinde

Saat:14:40

Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Kındam Mahallesi, 4217 ada toplam 5.872,00 m2yüzölçümlü arsa

Saat:14:50


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

15 Haziran  2017

Toplam Sayfa Gösterimi: 2553