Top
EN | TR

27 Temmuz 2018 İzmir İli Foça İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesine İlişkin Teklif Sahipleri Listesi ve Nihai Pazarlık Görüşmesi Hakkında

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 187 ada 7 no.lu parseldeki 13.372,81 m²,  14 no.lu parseldeki 26.000,00 m², 15 no.lu parseldeki 84.136,00 m², 16 no.lu parseldeki 18.150,00 m² ve 19 no.lu parseldeki 141.377,53 m² yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde  “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” kullanılmak suretiyle özelleştirilmesi ihalesine katılmak üzere 20.07.2018 tarih, saat 17:00’e kadar bu ihaleye teklif veren teklif sahiplerinin listesi aşağıda belirtilmiş olup, nihai pazarlık görüşmesi İdaremizde 30.07.2018, Pazartesi günü, saat 14:00’de yapılacaktır.

 

Teklif Sahibi Listesi

1.

Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı

2.

Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3.

T Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

27  Temmuz  2018

Toplam Sayfa Gösterimi: 1867