Top
EN | TR

29 Eylül 2017 Balıkesir İli Edremit İlçesi - Bolu İli Merkez İlçesi - İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi ve İstanbul İli Eyüp İlçesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmeleri Hakkında

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1. Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay Mahallesi, 862 ada, 490, 497, 129, 130, 131, 502, 504 no.lu parseller ile 861 ada, 488 no.lu parseldeki toplam 12.341,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde,

2. Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi, 425 ada, 14, 15, 16 ve 27 no.lu parsellerdeki toplam 19.610,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde,

3. İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 487 ada, 9 no.lu parseldeki 15.680,94 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile

4. İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 129 ada, 11 no.lu parseldeki 334,05 m2 yüzölçümlü taşınmazın

özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri İdaremizde belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

 

İHALE TARİH VE SAATLERİ

02.10.2017 Pazartesi

İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi                                        14:30

Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar Mahallesi                                          14:45

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Büyükçekmece Merkez Mahallesi     15:00

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay Mahallesi                                       15:30

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

29 Eylül 2017

Toplam Sayfa Gösterimi: 1137