Top
EN | TR

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere Mahallesi 634 Ada 1 Nolu Parseldeki Taşınmazın Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere Mahallesi 634 Ada 1 Nolu Parseldeki Taşınmazın Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı


27.11.2017 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan,

- İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi, 634 ada, 1 no.lu parseldeki 3.823,42 m2  yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 3.587.000-TL ile Kemal BİLGİNGÜLLÜOĞLU tarafından verilmiştir. 

 


Toplam Sayfa Gösterimi: 1289