Top
EN | TR

İstanbul ve Niğde İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

İstanbul ve Niğde İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

27.02.2018 tarihinde yapılan nihai görüşmelerinde, 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan,

- İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2861 no.lu parseldeki 138.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 17.415.000-TL ile  S.S. İstanbul Trakya Bölgesi Esnaf Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından verilmiştir.  

Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1565 ada, 1 no.lu parseldeki 2.126,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1.881.000-TL ile Kürşat GÜNER tarafından verilmiştir. 

- Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1564 ada, 1 no.lu parseldeki 5.759,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 4.100.000- TL ile Emak GYO İnşaat Sanayi ve Ticaret  Ltd. Şti. tarafından verilmiştir. 

Toplam Sayfa Gösterimi: 1490