Top
EN | TR

İzmir İli Foça İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

İzmir İli Foça İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

30.07.2018 tarihinde yapılan nihai görüşmelerinde,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan,

-İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 187 ada 7 no.lu parseldeki 13.372,81 m²,  14 no.lu parseldeki 26.000,00 m², 15 no.lu parseldeki 84.136,00 m², 16 no.lu parseldeki 18.150,00 m² ve 19 no.lu parseldeki 141.377,53 m² yüzölçümlü taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 44.250.000-TL ile Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir.

Toplam Sayfa Gösterimi: 1808