Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karagedik-İmar Mahallesi ve Virancık-İmar Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karagedik-İmar Mahallesi ve Virancık-İmar Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

 

06.12.2017 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan,

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parseldeki 2.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 142.000 TL ile Vedat SÜMER tarafından verilmiştir. 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parseldeki 1.410,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 73.000 TL ile Erdal KARA  tarafından verilmiştir. 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parseldeki 954,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 52.000 TL ile Mehmet GÖRDÜ  tarafından verilmiştir. 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 832.500 TL ile Derya KORKMAZ   tarafından verilmiştir. 

-  Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 832.500  TL ile Gazi SARIASLAN  tarafından verilmiştir. 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 832.500  TL ile Ömer Faruk TERZİ   tarafından verilmiştir. 

Toplam Sayfa Gösterimi: 1510