Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

12.07.2018 tarihinde yapılan nihai görüşmelerinde,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, 

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 113428 ada, 4 no.lu parseldeki 5.000,00 m2  yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif  1.230.000- TL ile  Sukutusu İçme Suyu Teknolojileri Pazarlama Sanayi ve  Ticaret A.Ş.  tarafından verilmiştir.

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 3 no.lu parseldeki 1.398,00 m2  yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 645.000- TL ile Sencer Sungurbeğ TEKER  tarafından verilmiştir.

 

 

1.    Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karaoğlan Mahallesi, 113428 ada, 4 no.lu parseldeki 5.000,00 m2,

2.    Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 3 no.lu parseldeki 1.398,00 m²

Toplam Sayfa Gösterimi: 744