Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Oyaca İmar Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Oyaca İmar Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

 

28.09.2017 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 438 ada, 7 no.lu parseldeki 848,00 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 66.000- TL ile  Hüseyin TAŞÖZ  tarafından verilmiştir.

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca-İmar  Mahallesi, 353 ada, 4 no.lu parseldeki 1.366,00 m² yüzölçümlü arsanın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 66.000- TL ile Yusuf KOCAOĞLU  tarafından verilmiştir.

Toplam Sayfa Gösterimi: 808