Top
EN | TR

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

06.10.2017 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

-Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.323,00 m yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1.056.000-TL ile  Ahmet TUNÇBİLEK  tarafından verilmiştir.

-Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62186 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam  2.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 410.000- TL ile Yusuf AKPINAR  tarafından verilmiştir.

Toplam Sayfa Gösterimi: 1048