Top
EN | TR

Ankara Yenimahalle ve Gölbaşı İlçelerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

Ankara Yenimahalle ve Gölbaşı İlçelerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

22.02.2018 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan,

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 myüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 80.000-TL ile Serdar MANTAR tarafından verilmiştir. 

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca-İmar Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 m yüzölçümlü taşınmazın  özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 38.500-TL ile  Faik KUVVETtarafından verilmiştir. 

 

 


Toplam Sayfa Gösterimi: 1185