Top
EN | TR

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazın Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

 Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazın Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi Tamamlandı

10.07.2017  tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

 Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 63274 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 8.108,00 m2 yüzölçümlü arsanın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 8.710.000-TL ile Zafer DURUM tarafından verilmiştir.

Toplam Sayfa Gösterimi: 421