Top
EN | TR

Ağrı Merkez İlçesi Suçatağı Köyünde Bulunan Muhtelif Taşınmazlar İhalesi

YAYIN TARİHİ: 11.07.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 08-15-22/09/2017

İHALE DETAYLARI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

 BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1 

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 157 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 9.486,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2049/2400 oranındaki hissesi (8.099,36 m2)

İndirmek için Tıklayınız

100.000

100

08/09/2017

2

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 158 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 6.543,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın 324/2400 oranındaki hissesi (883,33 m2)

İndirmek için Tıklayınız

10.000

100

08/09/2017

3

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.722,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

08/09/2017

4

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.661,97 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

08/09/2017

5

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.586,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

08/09/2017

6

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.528,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

08/09/2017

7

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 2.083,65 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

08/09/2017

8

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.616,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

08/09/2017

9

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı 1.652,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

08/09/2017

10

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.702,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

08/09/2017

11

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 1.845,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

08/09/2017

12

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 2.785,09 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

15/09/2017

13

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.747,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

15/09/2017

14

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.747,63 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

15/09/2017

15

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.603,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

15/09/2017

16

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.588,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

15/09/2017

17

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.565,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

15/09/2017

18

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.841,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

15/09/2017

19

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.863,66 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

15/09/2017

20

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.878,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

15/09/2017

21

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.736,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

22/09/2017

22

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.814,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

22/09/2017

23

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.712,03 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

22/09/2017

24

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.922,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

22/09/2017

25

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.936,26 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

22/09/2017

26

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.847,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

22/09/2017

1)    İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)    İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4)    İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

 

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
  • T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
  • T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5)    Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6)    Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 11 (yüzdeonbir) oranında vade farkı uygulanacaktır.

7)    İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9)   Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

Görüntülenme Sayısı: 422