Top
EN | TR

Adana Çukurova ve Sarıçam İlçesi - Gaziantep Şahinbey İlçesi ve Kırıkkale Yahşihan İlçesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 17.10.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 25/04/2019

İHALE DETAYLARI

İdaremizce ihale ilanına çıkılan;

1. Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 1355 no.lu parselde bulunan 4.905,82 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

2. Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 1361 no.lu parselde bulunan 3.854,39 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

3. Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 1358, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 ve 1371 no.lu parsellerde bulunan toplam 17.829,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

4. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1771 no.lu parselde bulunan 11.395,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

5. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1772 ve 1781 no.lu parsellerde bulunan toplam 15.611,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

6. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1773 no.lu parselde bulunan 3.770,04 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

7. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1776 ve 1780 no.lu parsellerde bulunan toplam 2.716,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

8. Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1777 no.lu parselde bulunan 436,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

9. Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Hacıbey Mahallesi, 1085 ada, 4 no.lu parselde bulunan 13.394,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

satış yöntemiyle özelleştirilmesi için son teklif verme tarihi 25/04/2019 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 25/04/2019 Perşembe günü, saat 17:00ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

SIRA NO

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT 

 BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

 

Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, 8346 ada, 8 no.lu parselde bulunan 5.874,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

300.000

200

06/12/2018

1

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 1355 no.lu parselde bulunan 4.905,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

90.000

200

25/04/2019

2

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 1361 no.lu parselde bulunan 3.854,39 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

200

25/04/2019

3

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Dağcı Mahallesi, 1358, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 ve 1371 no.lu parsellerde bulunan toplam 17.829,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

50.000

200

25/04/2019

4

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1771 no.lu parselde bulunan 11.395,85 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

60.000

200

25/04/2019

5

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1772 ve 1781 no.lu parsellerde bulunan toplam 15.611,34 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

85.000

200

25/04/2019

6

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1773 no.lu parselde bulunan 3.770,04 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

200

25/04/2019

7

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1776 ve 1780 no.lu parsellerde bulunan toplam 2.716,11 m2yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

15.000

200

25/04/2019

8

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Bayramlı Mahallesi, 1777 no.lu parselde bulunan 436,34 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.000

200

25/04/2019

9

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Hacıbey Mahallesi, 1085 ada, 4 no.lu parselde bulunan 13.394,00 myüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

750.000

200

25/04/2019

 

1)        İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)        Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)        İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

4)        İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5)        İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR250001200945200083000006 numaralı,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 numaralı

Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

6)        İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

7)        Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8)        İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

9)        Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10)         İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11)    Ayrıca (0 312) 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

 

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş 06600 ANKARA

Tel   : (0 312) 585 84 54

           (0 312) 585 84 91

Faks : (0 312) 585 83 54

www.oib.gov.tr

Görüntülenme Sayısı: 3695