Top
EN | TR

Afyonkarahisar - Aksaray - Bayburt - Burdur - Isparta - Kırşehir - Niğde ve İstanbul İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 07.11.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 25/04/2019

İHALE DETAYLARI

 

İdaremizce ihale ilanına çıkılan;

1. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 382 ada, 49 no.lu parselde bulunan 3.738,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

2. Afyonkarahisar ili, Dazkırı ilçesi, Barbaros Mahallesi, 152 ada, 18 no.lu parselde bulunan 4.827,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

3. Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 324 ada, 2 no.lu parselde bulunan 5.667,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

4. Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, İncili Mahallesi, 34 ada, 12 no.lu parselde bulunan 4.529,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

5. Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Hisar Mahallesi, 273 ada, 8 no.lu parselde bulunan 4.540,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

6. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 1786 ada, 39 no.lu parselde bulunan 4.673,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

7. Bayburt ili, Merkez ilçesi, Tuzcuzade Mahallesi, 610 ada, 14 ve 15 no.lu parsellerde bulunan toplam 3.246,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

8. Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Çeşme Mahallesi, 185 ada, 1 no.lu parselde bulunan 5.610,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

9. Burdur ili, Tefenni ilçesi, Kır Mahallesi, 20 ada, 2 no.lu parselde bulunan 3.522,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

10. Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Emek Mahallesi, 191 ada, 1 no.lu parselde bulunan 8.455,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

11. Isparta ili, Senirkent ilçesi, İstiklal Mahallesi, 220 ada, 1 no.lu parselde bulunan 4.723,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

12. Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Yenice Mahallesi, 116 ada, 4 no.lu parselde bulunan 5.856,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

13. Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarı Köprü Mahallesi, 591 ada, 422 no.lu parselde bulunan 1.313,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

14. Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarı Köprü Mahallesi, 591 ada, 423 no.lu parselde bulunan 1.696,07 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

15. İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2861 no.lu parselde bulunan 138.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın

satış yöntemiyle özelleştirilmesi için son teklif verme tarihi 25/04/2019 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 25/04/2019 Perşembe günü, saat 17:00ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

SIRA NO

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 382 ada, 49 no.lu parselde bulunan 3.738,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

550.000

200

25/04/2019

2

Afyonkarahisar ili, Dazkırı ilçesi, Barbaros Mahallesi, 152 ada, 18 no.lu parselde bulunan 4.827,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

50.000

200

25/04/2019

3

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 324 ada, 2 no.lu parselde bulunan 5.667,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

100.000

200

25/04/2019

4

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, İncili Mahallesi, 34 ada, 12 no.lu parselde bulunan 4.529,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

85.000

200

25/04/2019

5

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Hisar Mahallesi, 273 ada, 8 no.lu parselde bulunan 4.540,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

60.000

200

25/04/2019

6

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 1786 ada, 39 no.lu parselde bulunan 4.673,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

300.000

200

25/04/2019

7

Bayburt ili, Merkez ilçesi, Tuzcuzade Mahallesi, 610 ada, 14 ve 15 no.lu parsellerde bulunan toplam 3.246,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

150.000

200

25/04/2019

8

Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Çeşme Mahallesi, 185 ada, 1 no.lu parselde bulunan 5.610,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

100.000

200

25/04/2019

9

Burdur ili, Tefenni ilçesi, Kır Mahallesi, 20 ada, 2 no.lu parselde bulunan 3.522,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

45.000

200

25/04/2019

10

Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Emek Mahallesi, 191 ada, 1 no.lu parselde bulunan 8.455,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

50.000

200

25/04/2019

11

Isparta ili, Senirkent ilçesi, İstiklal Mahallesi, 220 ada, 1 no.lu parselde bulunan 4.723,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

30.000

200

25/04/2019

12

Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Yenice Mahallesi, 116 ada, 4 no.lu parselde bulunan 5.856,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

60.000

200

25/04/2019

13

Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarı Köprü Mahallesi, 591 ada, 422 no.lu parselde bulunan 1.313,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar  

İndirmek İçin Tıklayınız

80.000

200

25/04/2019

14

Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarı Köprü Mahallesi, 591 ada, 423 no.lu parselde bulunan 1.696,07 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek İçin Tıklayınız

60.000

200

25/04/2019

15

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2861 no.lu parselde bulunan 138.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek İçin Tıklayınız

1.000.000

200

25/04/2019

 

1)        İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)        Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)        İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

4)        İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5)        İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR250001200945200083000006 numaralı,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 numaralı

Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

6)        İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

7)        Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8)        İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

9)        Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10)    İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11)    Ayrıca (0 312) 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

 

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş 06600 ANKARA

Tel   : (0 312) 585 84 54

           (0 312) 585 84 91

Faks : (0 312) 585 83 54

www.oib.gov.tr

Görüntülenme Sayısı: 5525