Top
EN | TR

Afyonkarahisar - Amasya - Eskişehir - Erzurum - Kastamonu - Tokat İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 28.06.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 11-18/10/2018

İHALE DETAYLARI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

YATIRIMCILARA DUYURU

 

İdaremizce 28/06/2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1.    Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4410 ada, 2 no.lu parseldeki 12.304,53 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

2.    Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4411 ada, 1 no.lu parseldeki 9.290,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

3.    Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2932 no.lu parseldeki 2.275,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

4.    Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2934 no.lu parseldeki 7.875,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

5.    Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 5718 no.lu parseldeki 3.039,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

6.    Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 7630 no.lu parseldeki 16.229,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

7.    Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 2 no.lu parseldeki 295,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

8.    Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 51 no.lu parseldeki 853,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

9.    Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 3 no.lu parseldeki 676,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın 365/2400 oranındaki hissesinin,

10.  Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 5 no.lu parseldeki 698,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

11.  Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 492 no.lu parseldeki 27.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,

12.  Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 981 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

13.  Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 1698 no.lu parseldeki 2.318,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

14.  Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusufziyabey Mahallesi, 198 ada, 11 no.lu parseldeki 7.280,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların,

15.  Erzurum ili, Oltu ilçesi, Şendurak Mahallesi, 600 ada, 710 no.lu parseldeki 11.538,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,

16.  Kastamonu ili, İhsangazi ilçesi, Çay Mahallesi, 261 ada, 5 no.lu parseldeki 6.210,29 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,

17.  Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 795 ada, 36 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının,

18.  Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1177 ada, 1 no.lu parseldeki 2.648,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

19.  Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1178 ada, 1 no.lu parseldeki 6.032,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

20.  Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1179 ada, 1 no.lu parseldeki 6.238,83 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

21.  Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1181 ada, 1 no.lu parseldeki 2.510,05 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

22.  Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1182 ada, 1 no.lu parseldeki 4.257,22 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

23.  Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1183 ada, 1 no.lu parseldeki 5.728,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

24.  Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 37 no.lu parseldeki 1.436,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapının

satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 1-13 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 06/09/2018 Perşembe günü saat 17:00 olan son teklif verme tarihi 11/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar, 14-24 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 13/09/2018 Perşembe günü saat 17:00 olan son teklif verme tarihi 18/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarih ve saatine kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

 

SIRANO

 

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

 

BİLGİ NOTU

 GEÇİCİ  TEMİNAT

BEDELİ (TL)

 İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI

 BEDELİ (TL)

 SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4410 ada, 2 parseldeki 12.304,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

200.000

200

11/10/2018

2

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 4411 ada, 1 parseldeki 9.290,63 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

150.000

200

11/10/2018

3

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2932 parseldeki 2.275,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

200

11/10/2018

4

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 2934 parseldeki 7.875,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

3.000

200

11/10/2018

5

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 5718 parseldeki 3.039,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.500

200

11/10/2018

6

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli köyü, 7630 parseldeki 16.229,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

İndirmek için Tıklayınız

7.500

200

11/10/2018

7

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 2 parseldeki 295,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

5.000

200

11/10/2018

8

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, İstasyon Mahallesi, 227 ada, 51 parseldeki 853,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

15.000

200

11/10/2018

9

Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 3 parseldeki 676,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın 365/2400 oranındaki hissesi

İndirmek için Tıklayınız

1.500

200

11/10/2018

10

Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mahallesi, 1877 ada, 5 parseldeki 698,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

12.000

200

11/10/2018

11

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 492 parseldeki 27.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

İndirmek için Tıklayınız

15.000

200

11/10/2018

12

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 981 parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000

200

11/10/2018

13

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Ağapınar Mahallesi, 1698 parseldeki 2.318,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.500

200

11/10/2018

14

Erzurum ili, Oltu ilçesi, Yusufziyabey Mahallesi, 198 ada, 11 parseldeki 7.280,76 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

İndirmek için Tıklayınız

50.000

200

18/10/2018

15

Erzurum ili, Oltu ilçesi, Şendurak Mahallesi, 600 ada, 710 parseldeki 11.538,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

İndirmek için Tıklayınız

16.000

200

18/10/2018

16

Kastamonu ili, İhsangazi ilçesi, Çay Mahallesi, 261 ada, 5 parseldeki 6.210,29 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

İndirmek için Tıklayınız

4.000

200

18/10/2018

17

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 795 ada, 36 parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

İndirmek için Tıklayınız

10.000

200

18/10/2018

18

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1177 ada, 1 parseldeki 2.648,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

85.000

200

18/10/2018

19

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1178 ada, 1 parseldeki 6.032,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

110.000

200

18/10/2018

20

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1179 ada, 1 parseldeki 6.238,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

110.000

200

18/10/2018

21

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1181 ada, 1 parseldeki 2.510,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

200

18/10/2018

22

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1182 ada, 1 parseldeki 4.257,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

55.000

200

18/10/2018

23

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1183 ada, 1 parseldeki 5.728,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

80.000

200

18/10/2018

24

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 37 parseldeki 1.436,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı

İndirmek için Tıklayınız

2.500

200

18/10/2018

 

1)    İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)    İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4)    İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR250001200945200083000006 numaralı,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 numaralı

Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.

5)   İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

-     Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

-     İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6)    Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7)    İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8)    İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10)    İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11)   Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

Görüntülenme Sayısı: 4479