Top
EN | TR

Ankara-Adıyaman-Artvin-Bitlis-Edirne-İstanbul-Kars-Muğla-Van İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 11.06.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 17/08/2018

İHALE DETAYLARI

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

 

-  Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar; 111444 ada,1 parsel, 44.260,00 m²

-  Ankara/Gölbaşı/Oyaca-İmar; 429 ada, 7 parsel, 933,00 m²

-  Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62173 ada, 2 parsel, 3.782,00 m²

-  Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62161 ada, 12 parsel 2.467,00 m²

-  Ankara/Etimesgut/Eryaman; 63394 ada, 1 parsel 5.857,00 m²

-  Artvin/Murgul/Göktaş; 237 ada, 1 parsel, 4.400,25 m²  

-   Artvin/Murgul/Göktaş; 237 ada, 11 parsel, 12.588,40 m² 

-  Artvin/Murgul/Petek; 137 ada, 2 parsel, 649,66 m2 ve 4 parsel, 1.043,75 m2 araziler bir bütün halinde

-  Bitlis/Merkez/Saray; 413 ada, 1 parsel, 7.823,57 m²    

-  Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 4 parsel, 5.488,89 m² 

-  Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 5 parsel, 4.000,00 m² 

-  Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 6 parsel, 4.000,00 m² 

-  İstanbul/Tuzla/Aydınlı; 147 ada, 1 parsel, 19.931,26 m²

 

yüzölçümlü taşınmazların özelleştirilmesini teminen, 12.06.2018 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 06.07.2018 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu taşınmazlara ait “İlan Metni” ve “İhale Şartnamesi” hükümlerine istinaden ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 17.08.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi” alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

 

Teklifler, “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi”nde belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak, yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 17.08.2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar İdaremizin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdaremize verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ayrıca 0 312 585 81 90 numaralı telefondan, 0312 585 81 63 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından muhtelif taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

NO

İHALE KONUSU

TAŞINMAZ 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL)

1

Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar; 111444 ada,1 parsel, 44.260,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

750.000

2.500

2

Ankara/Gölbaşı/Oyaca-İmar; 429 ada, 7 parsel, 933,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

3

Ankara/Gölbaşı/Oyaca-İmar; 118 ada, 2 parsel, 1.699,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

1.000

100

4

Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62173 ada, 2 parsel, 3.782,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

30.000

100

5

Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62161 ada, 12 parsel 2.467,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

20.000

100

6

Ankara/Etimesgut/Eryaman; 63394 ada, 1 parsel 5.857,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

300.000

1.000

7

Ankara/Sincan/Osmaniye; 3033 ada, 2 parsel 20.835,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

600.000

5.000

8

Adıyaman/Besni/Aşağı Sarhan; 145 ada, 2 parsel 42.241,00 m²

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

9

Artvin/Murgul/Göktaş; 237 ada, 1 parsel, 4.400,25 m²  


1.000

100

10

Artvin/Murgul/Göktaş; 237 ada, 11 parsel, 12.588,40 m² 

 

3.000

100

11

Artvin/Murgul/Petek; 137 ada, 2 parsel, 649,66 m2 ve 4 parsel, 1.043,75 m2 araziler bir bütün halinde

 

500

100

12

Bitlis/Merkez/Saray; 413 ada, 1 parsel, 7.823,57 m²  

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

13

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 4 parsel, 5.488,89 m² 

İndirmek için Tıklayınız

400.000

500

14

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 5 parsel, 4.000,00 m²  

İndirmek için Tıklayınız

300.000

500

15

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 6 parsel, 4.000,00 m²  

İndirmek için Tıklayınız

300.000

500

16

İstanbul/Tuzla/Aydınlı; 147 ada, 1 parsel, 19.931,26 m²

İndirmek için Tıklayınız

400.000

500

17

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 97 parsel, 1.442,12 m²  

İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

18

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 98 parsel, 5.360,71 m²  

İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

19

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 99 parsel, 5.450,94 m²  

İndirmek için Tıklayınız

15.000

100

20

Muğla/Yatağan/Bencik Merkez; 161 ada, 7 parsel, 25.512,70 m² arazi ve üzerindeki yapılar ile 163 ada, 1 parsel 727,69 m² arazi bir bütün halinde

İndirmek için Tıklayınız

25.000

100

21

Van/İpekyolu/Çarşı; 1061 ada, 69 parsel, 308,90 m² ve 1061 ada, 70 parsel, 1.395,65 m² araziler üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde

İndirmek için Tıklayınız

500.000

500


1. İhaleler için son teklif verme tarihi 06.07.2018’dir.

2. İhaleler, “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir.

3. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

4. İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

5. İhale konusu taşınmazlar için hazırlanan Şartname bedelleri İdare’nin;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.   TR400001001745387756615738,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667,

T. Halk Bankası A.Ş.         TR250001200945200083000006

numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcı (Ortak Girişim Grubu olması halinde, üyelerden birinin ismi olması da yeterlidir) ile ihaleye konu taşınmaz ismi belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6. Her bir ihale için ayrı Şartname alınması zorunlu olup, son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine elden teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9. İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Tel: (312) 585 82 70-(312) 585 81 90 Faks: (312) 585 81 63 İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

Görüntülenme Sayısı: 4788