Top
EN | TR

Ankara-Kilis-Kocaeli-İstanbul-Tekirdağ-İzmir-Adıyaman-Artvin-Balıkesir-Samsun İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 04.04.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 30/04/2018-07/05/2018

İHALE DETAYLARI

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL) 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Sincan ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 3033 ada, 2 parseldeki 20.835,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

600.000

5.000

04.05.2018

2

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 3 parseldeki 1.017,75 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

10.000

300

30.04.2018

3

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 10 parseldeki 1.017,68 m² yüzölçümlü taşınmazın 257/400 oranındaki hissesi

 İndirmek için tıklayınız

5.000

150

30.04.2018

4

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 11 parseldeki 1.017,96 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

10.000

300

30.04.2018

5

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 12 parseldeki 1.013,58 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

10.000

300

30.04.2018

6

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi, 761 parseldeki 1.520,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

10.000

300

30.04.2018

7

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi, 778 parseldeki 3.620,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

20.000

300

30.04.2018

8

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 147 ada, 1 parseldeki 19.931,26 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

400.000

500

30.04.2018

9

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 154 ada, 1 parseldeki 18.460,95 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

350.000

500

30.04.2018

10

İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 2796 ada, 366 parseldeki 26.958,33 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

4.000.000

1.500

30.04.2018

11

Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 16 ada, 3 parseldeki 14.729,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

150.000

1.000

30.04.2018

12

İzmir ili, Menemen ilçesi, Ahıdır Mahallesi, 427 ada, 27 parseldeki 2.510,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

 İndirmek için tıklayınız

50.000

300

30.04.2018

13

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Barbaros mahallesi, 3490 ada, parseldeki 21,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

1.000

100

07.05.2018 

14

Artvin ili, Murgul ilçesi, Göktaş mahallesi, 149 ada;

-     3 parseldeki 3.937,19 m2,

-     4 parseldeki 2.729,02 m2,

-     8 parseldeki 3.084,08 m2,

yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde,

 İndirmek için tıklayınız

1.500

150

07.05.2018 

15

Artvin ili, Murgul ilçesi, Göktaş mahallesi, 237 ada;

-     1 parseldeki 4.400,25 m2,

-     11 parseldeki 12.588,40 m2

yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde,

 İndirmek için tıklayınız

3.500

350

07.05.2018

16

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 106 ada, 1 parseldeki 12.540,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

2.500

250

07.05.2018

17

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 126 ada, 13 parseldeki 2.634,99 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

500

50

07.05.2018

18

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 129 ada, 7 parseldeki 7.789,17 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

1.500

150

07.05.2018

19

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 123 ada, 26 parseldeki 894,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

250

50

07.05.2018

20

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 137 ada;

-     2 parseldeki 649,66 m2,

-     4 parseldeki 1.043,75 m2,

yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde,

 İndirmek için tıklayınız

500

50

07.05.2018

21

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 138 ada, 8 parseldeki 147,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

200

50

07.05.2018

22

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 139 ada, 12 parseldeki 580,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

250

50

07.05.2018

23

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 151 ada, 36 parseldeki 7.070,83 m2, yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

1.500

150

07.05.2018

24

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 154 ada, 25 parseldeki 2.158,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

500

50

07.05.2018

25

Artvin ili, Murgul ilçesi, Petek mahallesi, 160 ada, 12 parseldeki 2.818,91 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

500

50

07.05.2018

26

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Paşaköy mahallesi, 135 ada, 554 parseldeki 2.685,20 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

10.000

500

07.05.2018

27

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Paşaköy mahallesi, 135 ada, 555 parseldeki 1.077,40 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

5.000

500

07.05.2018

28

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Paşaköy mahallesi, 135 ada, 558 parseldeki 56.938,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

200.000

1.000

07.05.2018

29

İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin mahallesi, 145 ada, 134 parseldeki 10.127,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

45.000

500

07.05.2018

30

İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin mahallesi, 145 ada, 135 parseldeki 2.499,39 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

13.000

500

07.05.2018

31

İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin mahallesi, 145 ada, 136 parseldeki 4.534,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

25.000

500

07.05.2018

32

İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin mahallesi, 145 ada, 137 parseldeki 3.568,36 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

18.000

500

07.05.2018

33

Samsun ili, Terme ilçesi, Taşpınar mahallesi, 113 ada, 86 parseldeki 11.902,39 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

 İndirmek için tıklayınız

5.000

200

07.05.2018

 1.       İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2.       Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3.       İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4.       İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5.       İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-        T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-        T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6.       İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7.       İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8.       İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

9.       Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 80 61

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

Görüntülenme Sayısı: 3413