Top
EN | TR

Ankara (Yenimahalle Susuz Mahallesi ve Gölbaşı Oyaca Mahallesi ) Muhtelif Taşınmazlar İhalesi

YAYIN TARİHİ: 15.08.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 25/09/2017

İHALE DETAYLARI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN


Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

-          Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.699,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 353 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.366,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 933,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 438 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 848,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62119 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 30.109,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 1, 2, 11 ve 12 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 13.119,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 6 ve 7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.882,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.803,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62127 ada, 9, 10 ve 11 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 8.152,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.344,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 7 ve 8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 4.714,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62148 ada, 4, 5, 6 ve 7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 12.476,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62112 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 19.950,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62121 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.523,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.804,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62126 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.575,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62140 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.740,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62141 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.484,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.824,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.323,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62154 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.001,00 m² yüzölçümlü arsanın,

-          Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62155 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.627,00 m² yüzölçümlü arsanın,

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

 

23 Haziran 2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede;

1-      17 Ağustos 2017 Perşembe günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, saat 17:00 ye,

2-      24 Ağustos 2017 Perşembe günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü, saat 17:00 ye,

 kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

 

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.699,00 m2 yüzölçümlü arsa 

İndirmek İçin Tıklayınız

3.000

50

18.09.2017

2

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 m2 yüzölçümlü arsa 

İndirmek İçin Tıklayınız

2.750

50

 

18.09.2017

3

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 353 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.366,00 m2 yüzölçümlü arsa 

İndirmek İçin Tıklayınız

2.250

50

 

18.09.2017

4

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 m2 yüzölçümlü arsa 

İndirmek İçin Tıklayınız

1.100

50

 

18.09.2017

5

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 933,00 m2 yüzölçümlü arsa 

İndirmek İçin Tıklayınız

950

50

 

18.09.2017

6

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 438 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 848,00 m2 yüzölçümlü arsa 

İndirmek İçin Tıklayınız

1.200

50

 

18.09.2017

7

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62119 ada, 1,2,3,4,5,6,7,9 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 30.109,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

 

250.000

 

100

18.09.2017

8

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 1,2,11,12 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 13.119,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

110.000

 

100

 

18.09.2017

9

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 6,7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.882,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

50.000

 

100

 

18.09.2017

10

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 2,3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.803,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

50.000

 

100

 

18.09.2017

11

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62127 ada, 9,10,11 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 8.152,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

65.000

 

100

 

18.09.2017

12

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 2,3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.344,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

40.000

 

100

 

18.09.2017

13

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 7,8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 4.714,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

35.000

 

100

25.09.2017

14

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62148 ada, 4,5,6,7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 12.476,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

110.000

 

100

 

25.09.2017

15

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62112 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 19.950,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

175.000

 

100

 

25.09.2017

16

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62121 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.523,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

20.000

 

100

 

25.09.2017

17

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.804,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

30.000

 

100

 

25.09.2017

18

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62126 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.575,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

30.000

 

100

 

25.09.2017

19

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62140 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.740,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

30.000

 

100

25.09.2017

20

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62141 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.484,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

35.000

 

100

 

25.09.2017

21

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.824,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

30.000

 

100

 

25.09.2017

22

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.323,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

40.000

 

100

 

25.09.2017

23

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62154 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.001,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

20.000

 

100

 

25.09.2017

24

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62155 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.627,00 m2  yüzölçümlü arsa

İndirmek İçin Tıklayınız

30.000

 

100

 

25.09.2017

1)    İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)    Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)    İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4)    İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesinin alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5)    Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6)    İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7)   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8)   Ayrıca 0 312 585 81 70 - 585 80 55 (Susuz Taşınmazları) - 585 82 79 (Oyaca Taşınmazları) numaralı telefonlardan, 0312 585 81 63 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 

Görüntülenme Sayısı: 2455