Top
EN | TR

Ankara Yenimahalle İlçesi-Muğla Bodrum İlçesi-Muş Merkez İlçesi ve Yalova Merkez Termal ve Çiftlikköy İlçesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 24.09.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 26/11/2018

İHALE DETAYLARI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde“Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

BİLGİ NOTU

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli  (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 5050 ada 4 no.lu parsel, 1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 no.lu parseller ve 6243 ada 2 no.lu parsel ile Varlık Mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 no.lu parsellerde bulunan toplam 136.126,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar (bir bütün halinde)

İndirmek için Tıklayınız

10.000.000

250

  26.11.2018

2

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi, 43264 ada, 9 no.lu parselde bulunan 4.649 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar (bir bütün halinde)

İndirmek için Tıklayınız

200.000

150

26.11.2018

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42352 ada, 9 no.lu parselde bulunan 355 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

İndirmek için Tıklayınız

8.500

100

26.11.2018

4

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesi, 230 ada, 8 no.lu parselde bulunan 1.456,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

150

26.11.2018

5

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi, 696 ada, 30 no.lu parselde bulunan 25.023,29 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

215.000

150

26.11.2018

6

Muş ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 12 no.lu parselde bulunan 8.109,19 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar (bir bütün halinde)

İndirmek için Tıklayınız

90.000

150

26.11.2018

7

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 506 no.lu parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

60.000

 

150

26.11.2018

8

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 508 nolu parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

60.000

 

150

26.11.2018

9

Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Merkez Mahallesi, 512 no.lu parselde bulunan 10.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

60.000

 

150

26.11.2018

10

Yalova ili, Merkez ilçesi, Elmalık Köyü, 106 ada, 1 no.lu parselde bulunan 4.470,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

50.000

 

150

26.11.2018

11

Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazımiye Mahallesi, 195 ada, 6 no.lu parselde bulunan 30.156,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın 22.323,49 m2 hissesi

İndirmek için Tıklayınız

85.000

 

150

26.11.2018

12

Yalova ili, Merkez ilçesi, Kazımiye Mahallesi, 195 ada, 13 no.lu parselde bulunan 6.982,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

35.000

 

150

26.11.2018

13

Yalova ili, Termal ilçesi, Akköy Köyü, 2230 no.lu parselde bulunan 9.680 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

27.000

 

150

26.11.2018

 

1)    İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2)      Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3)    İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

4)     İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5)    İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

 TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

6)    İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

7)    Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8)    İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

9)   Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10)    Ayrıca taşınmazlar için (312) 585 83 30 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 83 30

Faks: 312 585 80 51

www.oib.gov.tr

Görüntülenme Sayısı: 3132