Top
EN | TR

Aydın İl Didim İlçesi Didim Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 03.08.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 20/11/2018 - 22/11/2018

İHALE DETAYLARI

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

YATIRIMCILARA DUYURU

İdaremiz tarafından, 04.08.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Aydın ili, Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmazla ilgili olarak;

· İhale Şartnamelerinin bedelinin ödenerek teslim alınmaları için son tarih olan 14.09.2018 tarihi, 16.11.2018 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’ye,

· “İlan Metni”nde yer alan taşınmazlar için ihale saatleri aynı kalmak kaydıyla bu taşınmazlardan;

    - 1. ila 18. sıra arasındakiler için 18.09.2018 Salı günü olan ihale tarihi, 20.11.2018 Salı gününe,

   - 19. ila 35. sıra arasındakiler için 20.09.2018 Perşembe olan ihale tarihi, 22.11.2018 Perşembe gününe

kadar uzatılmıştır.

İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup, ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

 

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda sıra numarası ile belirtilen muhtelif taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

AYDIN, DİDİM, DİDİM MAHALLESİNDE YER ALAN TAŞINMAZLAR

TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN ORTAK BİLGİ NOTU: İndirmek için Tıklayınız


Sıra

Ada-Parsel

Alan (m2)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi-Saati

Sıra

Ada-Parsel

Alan (m2)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi-Saati

1

2797-1

693,46

10.000

20.11.2018 Salı

10:00

19

2803-4

3.516,70

40.000

22.11.2018 Perşembe 

10:00

2

2798-1

1.068,57

10.000

10:15

20

2803-5

3.516,77

40.000

10:15

3

2799-1

608,58

10.000

10:30

21

2804-1

2.940,37

40.000

10:30

4

2801-1

2.771,62

30.000

10:45

22

2804-2

3.973,58

50.000

10:45

5

2801-2

3.017,69

40.000

11:00

23

2804-3

3.263,49

40.000

11:00

6

2801-3

3.165,47

40.000

11:15

24

2804-4

2.887,76

30.000

11:15

7

2801-4

3.608,40

40.000

11:30

25

2804-5

3.973,22

50.000

11:30

8

2801-5

3.258,45

40.000

11:45

26

2804-6

3.315,54

40.000

11:45

9

2801-6

3.258,45

40.000

14:00

27

2806-1

4.596,13

60.000

14:00

10

2802-1

2.891,00

30.000

14:15

28

2806-2

1.500,00

20.000

14:15

11

2802-2

3.845,63

50.000

14:30

29

2806-3

1.500,00

20.000

14:30

12

2802-3

2.433,16

30.000

14:45

30

2806-4

3.500,00

40.000

14:45

13

2802-4

2.779,04

30.000

15:00

31

2806-5

5.500,00

70.000

15:00

14

2802-5

3.681,57

40.000

15:15

32

2805-1

6.928,02

80.000

15:15

15

2802-6

2.709,19

30.000

15:30

33

246-2

6.761,07

80.000

15:30

16

2803-1

8.600,00

100.000

15:45

34

246-3

4.500,00

50.000

15:45

17

2803-2

3.516,90

40.000

16:00

35

246-4

4.500,00

50.000

16:00

18

2803-3

3.516,58

40.000

16:15

 


1.  Taşınmazların her biri için ihale şartnamesi bedeli 200 TL olup ihale şartnamelerinin bedelinin ödenerek teslim alınmaları için son tarih, 14.09.2018 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’dir.

2.  Taşınmazlar ayrı ayrı ve “Açık Artırma” usulü ile özelleştirilecektir.

3.  Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

4.  İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tablolarda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

5.  İhale konusu taşınmazlar için Şartname bedelleri İdare’nin;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.       TR400001001745387756615738, 

 T.Vakıflar Bankası T.A.O.    TR220001500158007287550667,  

 T. Halk Bankası A.Ş.                         TR250001200945200083000006

 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacak ve İhale Şartnameleri İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir. Dekontta, katılımcı ile ihaleye konu taşınmaz ismi ve ada-parseli belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6.  İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

7.  İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8.  İdare, son başvuru tarihi ile ihale tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9.  İhalelerle ilgili diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer almaktadır.

10.  Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 81 63 İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN
YATIRIMCILARA DUYURU
İdaremiz tarafından, 04.08.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Aydın ili, Didim
İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmazla ilgili olarak;
· İhale Şartnamelerinin bedelinin ödenerek teslim alınmaları için son tarih olan 14.09.2018
tarihi, 16.11.2018 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’ye,
· “İlan Metni”nde yer alan taşınmazlar için ihale saatleri aynı kalmak kaydıyla bu
taşınmazlardan;
- 1. ila 18. sıra arasındakiler için 18.09.2018 Salı günü olan ihale tarihi, 20.11.2018 Salı
gününe,
- 19. ila 35. sıra arasındakiler için 20.09.2018 Perşembe olan ihale tarihi, 22.11.2018
Perşembe gününe
kadar uzatılmıştır.
İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması
zorunlu olup, ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80
Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen
evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
Görüntülenme Sayısı: 5309