Top
EN | TR

Aydın İli Didim İlçesi Didim Mahallesinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 03.08.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 21/05/2019-23/05/2019

İHALE DETAYLARI

İHALE TARİHİ: 21/05/2019 - 23/05/2019

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

YATIRIMCILARA DUYURU


 

İdaremiz tarafından 04.08.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmaz için ihale saatleri aynı kalmak kaydıyla İlan Metni`nin;

-        1. ila 18. sırası arasındaki taşınmazlar için 29.01.2019 Salı günü olan ihale tarihi, 21.05.2019 Salı gününe,

-        19. ila 35. sırası arasındaki taşınmazlar için 31.01.2019 Perşembe günü olan ihale tarihi ise 23.05.2019 Perşembe gününe

kadar uzatılmıştır.

 

İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer almaktadır.

 

 İhale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

 

 

AYDIN, DİDİM, DİDİM MAHALLESİNDE YER ALAN TAŞINMAZLAR

TÜM TAŞINMAZLAR İÇİN ORTAK BİLGİ NOTU: İndirmek için Tıklayınız


Sıra

Ada-Parsel

Alan (m2)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi-Saati

Sıra

Ada-Parsel

Alan (m2)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi-Saati

1

2797-1

693,46

10.000

21.05.2019 Salı

10:00

19

2803-4

3.516,70

40.000

23.05.2019   Perşembe 

10:00

2

2798-1

1.068,57

10.000

10:15

20

2803-5

3.516,77

40.000

10:15

3

2799-1

608,58

10.000

10:30

21

2804-1

2.940,37

40.000

10:30

4

2801-1

2.771,62

30.000

10:45

22

2804-2

3.973,58

50.000

10:45

5

2801-2

3.017,69

40.000

11:00

23

2804-3

3.263,49

40.000

11:00

6

2801-3

3.165,47

40.000

11:15

24

2804-4

2.887,76

30.000

11:15

7

2801-4

3.608,40

40.000

11:30

25

2804-5

3.973,22

50.000

11:30

8

2801-5

3.258,45

40.000

11:45

26

2804-6

3.315,54

40.000

11:45

9

2801-6

3.258,45

40.000

14:00

27

2806-1

4.596,13

60.000

14:00

10

2802-1

2.891,00

30.000

14:15

28

2806-2

1.500,00

20.000

14:15

11

2802-2

3.845,63

50.000

14:30

29

2806-3

1.500,00

20.000

14:30

12

2802-3

2.433,16

30.000

14:45

30

2806-4

3.500,00

40.000

14:45

13

2802-4

2.779,04

30.000

15:00

31

2806-5

5.500,00

70.000

15:00

14

2802-5

3.681,57

40.000

15:15

32

2805-1

6.928,02

80.000

15:15

15

2802-6

2.709,19

30.000

15:30

33

246-2

6.761,07

80.000

15:30

16

2803-1

8.600,00

100.000

15:45

34

246-3

4.500,00

50.000

15:45

17

2803-2

3.516,90

40.000

16:00

35

246-4

4.500,00

50.000

16:00

18

2803-3

3.516,58

40.000

16:15

 

 

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 81 63 İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN
YATIRIMCILARA DUYURU
İdaremiz tarafından, 04.08.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Aydın ili, Didim
İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmazla ilgili olarak;
· İhale Şartnamelerinin bedelinin ödenerek teslim alınmaları için son tarih olan 14.09.2018
tarihi, 16.11.2018 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’ye,
· “İlan Metni”nde yer alan taşınmazlar için ihale saatleri aynı kalmak kaydıyla bu
taşınmazlardan;
- 1. ila 18. sıra arasındakiler için 18.09.2018 Salı günü olan ihale tarihi, 20.11.2018 Salı
gününe,
- 19. ila 35. sıra arasındakiler için 20.09.2018 Perşembe olan ihale tarihi, 22.11.2018
Perşembe gününe
kadar uzatılmıştır.
İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması
zorunlu olup, ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80
Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen
evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
Görüntülenme Sayısı: 9641