Top
EN | TR

Bağlı Kuruluş İhale İlanı-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ`ye Ait Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 04.10.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 31/10/2018

İHALE DETAYLARI

Resmi Gazetenin 03.10.2018 tarih ve 30554 sayılı nüshasında  yayımlanan taşınmaz satış ilanında bulunan satışa konu taşınmaz listesinin  14. ve 15. sırasındaki; Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bahçelievler Mahallesi,  223 ada, 8 parselde bulunan 711,73 m2 lik  taşınmaz ile Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 247 ada, 18 parselde bulunan 5.108,38 m2 lik taşınmaz satış ihalesi kapsamından çıkartılmıştır.

Satışa konu taşınmaz listesinin 6. Sırasında bulunan Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 478 Ada ve 23 no.lu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 2.692,15 m2 olarak ilan edilen yüzölçümü 2.688,83 m2 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu ilanda satışa konu edilen 14 taşınmaz için 15.10.2018  saat 16.00 olan son teklif verme tarihi ise 31.10.2018  saat 16.00’ya kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Aşağıda detayı yazılı 16 Adet Taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun Kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

Satışa Konu Taşınmazlar

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü m2

Geçici Teminat/TL

Şartname Bedeli/TL (KDV Dahil)

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

1

Edirne İli, Merkez İlçesi, Sarıcapaşa Mah. Çukur Çeşme ve Sarıcapaşa Soğuk Çeşme Mevkiinde bulunan taşınmaz.

431

17

3.001,50 m²

130.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

2

Edirne İli, Keşan İlçesi, Yukarı ZaferiyeMah. Lise Sokakta bulunan taşınmaz.

214

16

415,00 m²

36.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

3

Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Muradiye Mah. Keşan Caddesinde bulunan taşınmaz.

126

76

6.477,48 m²

142.000,00

200,00

15/10/2018 - 16:00

4

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, TekbağMahallesinde bulunan taşınmaz.

475

9

3.482,00 m²

56.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

5

Çorum İli, Alaca İlçesi, Denizhan Mahallesinde bulunan taşınmaz.

539

1

7.994,42 m²

105.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

6

Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan taşınmaz.

478

23

2.692,15 m²

76.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

7

Bayburt İli, Merkez İlçesi, TuzcuzadeMahallesinde bulunan taşınmaz.

768

9

548,00 m²

23.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

8

Erzincan İli, Çayırlı İlçesi, Atatürk Mah. Uzunkapunam Mevkiinde bulunan taşınmaz.

65

1

2.987,00 m²

102.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

9

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Recep Tayyip Erdoğan Mah. Bankalar Mevkiinde bulunan taşınmaz.

239

9

3.190,00 m²

295.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

10

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kethuda Mah. Tren İstasyonu Mevkiinde bulunan taşınmaz.

110

34

1.399,68 m²

26.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

11

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kethuda Mah. Tren İstasyonu Mevkiinde bulunan taşınmaz.

110

81

4.348,71 m²

71.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

12

Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Çiftlikli Mahallesinde bulunan taşınmaz.

4021

1

3.426,00 m²

100.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

13

Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çamlık Mah. Orman İş. Mevkinde bulunan taşınmaz

167

2

5.271,78 m²

36.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

14

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan taşınmaz.

223

8

711,73 m²

60.000,00

200,00

15/10/2018 - 16:00

15

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan taşınmaz.

247

18

5.108,38 m²

88.000,00

200,00

15/10/2018 - 16:00

16

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan taşınmaz.

343

7

3.880,87 m²

148.000,00

200,00

31/10/2018 - 16:00

 

1 - İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle ’’PAZARLIK USULÜ’’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden çok taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü - Mithatpaşa Cad. No:14   06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin ödenecektir.

6 - İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;

• Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya

• Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR 93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına her bir taşınmaz için ayrı ayrı KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış olan “………….. ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir.

• İhale Şartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

Görüntülenme Sayısı: 2208