Top
EN | TR

Bağlı Kuruluş İhale İlanı Sümer Holding AŞ Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Kayapınar Mahallesinde Bulunan Faal Durumdaki Binaların Yıkılarak Çıkacak Hurda Malzemenin Satış İlanı

YAYIN TARİHİ: 11.05.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 31/05/2018

İHALE DETAYLARI

İlanı görmek için tıklayınız.

 

YIKIM KARŞILIĞI HURDA MALZEME SATIŞ İLANI

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, KAYAPINAR MAHALLESİ, ESKİ TEKEL YERLEŞKESİNDE BULUNAN GAYRİ FAAL DURUMDAKİ BİNALARIN (DEPOLARIN)  YIKILARAK ÇIKACAK HURDA MALZEMENİN 

SATIŞ İLANI

 

1-      İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2-      Holdingimize ait Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No:2 adresinde, gayri faal durumdaki yerleşkede 2790 ada 1 nolu parselin özelleştirme çalışmaları çerçevesinde satılması nedeniyle hisseli hale gelen, 2789 ada 1 parsel ve yol alanında bulunan (yerel adıyla C-2, B-3 ve A-3) depolarından “A-3 deposunun 3.500 m2 lik kapalı alanı, B-3 deposunun 4.456 mlik kapalı alanı ve C-2 deposunun 1.300,8 m2 lik kapalı alanı olmak üzere toplam 9.256,8 m2 lik alanlı kısımları, yekpare durumundaki A-3 deposu batar katlı, batar katı 4,5cmx14cmx150cm ebatlarında, tekrar kullanılabilir ahşap kalas döşeli vaziyette, uzay çatı sistemli, cephe ve çatısı alüminyum sandviç panel kaplı, cephe içleri ve batar katı demir konstrüksiyonlu taşıyıcı kolon ve ana kirişleri betonarme olan depoların bir bütün olarak çıkacak her türlü hurda malzeme karşılığı olmak üzere depo zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, kolon, kiriş ve perde betonlardan çıkacak molozları yüklenici almak isterse iş süresince kaldırması, almaması halinde de mahallinde yol alanına yeknasak bir şekilde dağıtılması’’ kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle yaptırılarak satılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 31/05/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 31/05/2018 tarih, saat 14:00’de İhale Salonunda açılacaktır.

3-      İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.

4-      Söz konusu binalar(depolar) hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.

5-      İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.

6-      İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut /ANKARA veya Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No:2 (İrtibat Hüseyin Rahmi ŞAHİN 0-412-257 36 02 )  Kayapınar/DİYARBAKIR adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-      İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12  no.lu TL hesabına “ Diyarbakır ili hurda malzeme satışı ihale dokümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.

8-      İstekliler 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası ) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 (bir) yıl vadeli olacaktır.

Görüntülenme Sayısı: 819