Top
EN | TR

Bitlis-Kahramanmaraş-Edirne-Diyarbakır-Samsun-Mersin-Malatya-Şanlıurfa-Zonguldak-Van-Karaman-Ankara-Elazığ İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 27.04.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 21/05/2018-08/06/2018

İHALE DETAYLARI

İdaremizce 28.04.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan; Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2783 ada, 1 parseldeki taşınmaz ve Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2789 ada, 1 parseldeki taşınmaz için yapılacak ihaleler için son teklif verme tarihi 01.06.2018 Cuma günü, saat 17.00ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 01.06.2018 Cuma günü, saat 17.00ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

http://www.oib.gov.tr/dokuman/ihale-bilgi-notlari/20180427-Bitlis-Edirne-Diyarbak%C4%B1r-Samsun-Mersin-Malatya/

SIRA NO

İHALE KONUSU 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) 

BİLGİ NOTU

İHALE ŞARTNAME BEDELİ  (TL) 

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Bitlis ili, Merkez ilçesi, Saray Mahallesi, 413 ada, 1 parseldeki taşınmaz

25.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

25.05.2018

2

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, 989 ada, 164 parseldeki taşınmaz

200.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

25.05.2018

3

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada, 3 parseldeki taşınmaz

1.000.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

21.05.2018

4

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2783 ada, 1 parseldeki taşınmaz

500.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

5

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2789 ada, 1 parseldeki taşınmaz

1.500.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

25.05.2018

6

Samsun ili, Bafra ilçesi, Hacınabi Mahallesi, 280 ada, 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

15.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

 01.06.2018

7

Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi, 9611 ada, 1 parseldeki taşınmaz

30.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

8

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Demirarslan Mahallesi, 101 ada, 1 parseldeki taşınmaz

15.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

9

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 210 ada, 1 parseldeki taşınmaz

60.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

10

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 28 parseldeki taşınmaz

60.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

11

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 29 parseldeki taşınmaz

60.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

12

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 30 parseldeki taşınmaz

60.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

13

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 31 parseldeki taşınmaz

60.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

14

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 32 parseldeki taşınmaz

60.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018 

15

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 33 parseldeki taşınmaz

60.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018 

16

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 34 parseldeki taşınmaz

90.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

17

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 35 parseldeki taşınmaz

90.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

18

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 36 parseldeki taşınmaz

90.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

01.06.2018

19

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 170 ada, 2 parseldeki taşınmaz

150.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

20

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 182 ada, 2 parseldeki taşınmaz

300.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

21

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 186 ada, 1 parseldeki taşınmaz

60.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

22

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 188 ada, 2 parseldeki taşınmaz

200.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

23

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 189 ada, 2 parseldeki taşınmaz

200.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

24

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 193 ada, 2 parseldeki taşınmaz

100.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

25

Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Fatih Mahallesi, 255 ada, 91 parseldeki, 255 ada, 93 parseldeki, 255 ada, 94 parseldeki taşınmazlar bir bütün halinde

90.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

26

Van ili, Edremit ilçesi, Suphan Mahallesi, 97 ada, 4 parseldeki taşınmaz

50.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

27

Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli Mahallesi, 1601 ada, 2 parseldeki taşınmaz

120.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

28

Ankara ili Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1152 ada, 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

200.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

29

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Şahinkaya Mahallesi, 226  ada 1 parseldeki taşınmaz

50.000

İndirmek İçin Tıklayınız

300

08.06.2018

 

 

1.       İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2.       Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3.       İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.
4.       İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
5.       İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-        T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-        T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6.       İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
7.       İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
8.       İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
9.       Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 80 61

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

Görüntülenme Sayısı: 3929