Top
EN | TR

Ankara Gölbaşı (İncek-İmar Mahallesi) Muhtelif Taşınmazlar İhalesi

YAYIN TARİHİ: 07.07.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 19/10/2017

İHALE DETAYLARI

 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

1.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.737,00 m² yüzölçümlü,

2.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.500,00 m² yüzölçümlü,

3.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.301,00 m² yüzölçümlü,

4.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.500,00 m² yüzölçümlü,

5.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44108 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.517,00 m² yüzölçümlü,

6.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44120 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 533,00 m² yüzölçümlü,

7.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44152 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 812,00 m² yüzölçümlü,

8.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.096,00 m² yüzölçümlü,

9.    Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.000,00 m² yüzölçümlü,

10.  Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 60263 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 9.164,00 m² yüzölçümlü,

11.  Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 12.977,00 m² yüzölçümlü,

12.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.100,00 m² yüzölçümlü,

13.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200,00 m² yüzölçümlü,

14.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.018,00 m² yüzölçümlü,

15.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.196,00 m² yüzölçümlü,

16.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111253 ada, 14 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.646,00 m² yüzölçümlü,

17.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111257 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.022,00 m² yüzölçümlü,

18.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111260 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.100,00 m² yüzölçümlü,

19.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111260 ada, 14 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.193,00 m² yüzölçümlü,

20.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.440,00 m² yüzölçümlü,

21.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047,00 m² yüzölçümlü,

22.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.118,00 m² yüzölçümlü,

23.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.538,00 m² yüzölçümlü,

24.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.023,00 m² yüzölçümlü,

25.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.282,00 m² yüzölçümlü,

26.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.398,00 m² yüzölçümlü,

27.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.045,00 m² yüzölçümlü,

28.  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.247,00 m² yüzölçümlü,

taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

07.07.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede;

- Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi taşınmazları için 23.08.2017 Çarşamba olarak belirlenen tarih, 12.10.2017 Perşembe günü, saat 17:00 ye,

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi taşınmazları için 28.08.2017 Pazartesi günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 19.10.2017 Perşembe günü, saat 17:00 ye kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO

İHALE KONUSU 

 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) 

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI BEDELİ (TL) 

 SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 parseldeki 4.737,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

55.000

 

150

 

12.10.2017 

2

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 1 parseldeki 2.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

 

150

 

12.10.2017

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 2 parseldeki 3.301,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

35.000

 

150

 

12.10.2017

4

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 parseldeki 2.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

 

12.10.2017

5

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44108 ada, 6 parseldeki 1.517,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

20.000

 

150

 

12.10.2017

6

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44120 ada, 3 parseldeki 533,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

10.000

 

150

 

12.10.2017

7

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44152 ada, 7 parseldeki 812,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

10.000

 

150

 

12.10.2017

8

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 1 parseldeki 3.096,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

 

150

 

12.10.2017

9

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 8 parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

150

12.10.2017

10

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 60263 ada, 2 parseldeki 9.164,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

270.000

 

150

 

12.10.2017

11

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 parseldeki 12.977,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

240.000

 

150

 

12.10.2017

12

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 5 parseldeki 1.100,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

19.10.2017

13

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 10 parseldeki 1.200,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

 

19.10.2017

14

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 2 parseldeki 1.018,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

25.000

 

150

 

19.10.2017

15

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 9 parseldeki 1.196,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

 

19.10.2017

16

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111253 ada, 14 parseldeki 1.646,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

 

150

 

19.10.2017

17

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111257 ada, 2 parseldeki 2.022,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

55.000

 

150

 

19.10.2017

18

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111260 ada, 3 parseldeki 1.100,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

 

19.10.2017

19

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111260 ada, 14 parseldeki 1.193,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

 

19.10.2017

20

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 1 parseldeki 1.440,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

 

150

 

19.10.2017

21

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 7 parseldeki 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

 

19.10.2017

22

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 8 parseldeki 1.118,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

 

19.10.2017

23

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 12 parseldeki 2.538,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

70.000

 

150

 

19.10.2017

24

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 13 parseldeki 2.023,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

60.000-

 

150

 

19.10.2017

25

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 2 parseldeki 1.282,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

35.000

 

150

 

19.10.2017

26

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 3 parseldeki 1.398,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

40.000

 

150

 

19.10.2017

27

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 5 parseldeki 1.045,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

30.000

 

150

 

19.10.2017

28

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 6 parseldeki 1.247,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

35.000

 

150

 

19.10.2017

 

1- İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4- İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

-   T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-   T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5- Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7-  Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

8- Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Görüntülenme Sayısı: 5675