Top
EN | TR

Muğla-Edirne-Antalya-Gaziantep-Şanlıurfa-Amasya-Ankara-Niğde İllerinde Bulunan Muhtelif Taşınmazlar İhalesi

YAYIN TARİHİ: 20.09.2017 SON TEKLİF TARİHİ: 20-27/10/2017

İHALE DETAYLARI

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO 

İHALE KONUSU 

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 

(TL) 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Muğlaili, Fethiyeilçesi, GöcekMahallesi, 265 ada, 1 parseldeki 17.915,65 m2yüzölçümlü, 266 ada, 1 parseldeki 755,14 myüzölçümlü, 433 ada, 1 parseldeki 9.570,46 m² yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindekibinaların “Satış” yöntemiyle, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kara ve deniz alanlarının ise “Kullanma İzninin/Hakkının Devri” yöntemiyle bir bütün halinde

İndirmek için Tıklayınız

3.000.000

3.000

20.10.2017

2

Edirne ili, Merkezilçesi, KirişhaneMahallesi, 2241 ada, 3 parseldeki 18.255,84 m2 yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000.000

1.000

20.10.2017

3

Antalya ili, Manavgatilçesi, SorkunMahallesi, 1632 ada, 1 parseldeki 42.632,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız 

1.000.000

1.000

20.10.2017

4

Antalya ili, Manavgatilçesi, SorkunMahallesi, 1633 ada, 3 parseldeki 30.488,05 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız 

1.000.000

1.000

20.10.2017

5

Gaziantep ili, Şehitkamililçesi, GüvenevlerMahallesi, 5534 ada, 1 parseldeki 19.691,69 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız 

700.000

1.000

20.10.2017

6

Gaziantep ili, Şehitkamililçesi, GüvenevlerMahallesi, 5534 ada, 2 parseldeki 13.842,58 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız

500.000

750

20.10.2017

7

Gaziantep ili, Şehitkamililçesi, GüvenevlerMahallesi, 5534 ada, 3 parseldeki 9.308,71 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız 

800.000

1.000

20.10.2017

8

Şanlıurfaili, Merkezilçesi, MehmetçikMahallesi, 170 ada, 2 parseldeki 7.355,34 myüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız

150.000

1.000

20.10.2017

9

Şanlıurfaili, Merkezilçesi, MehmetçikMahallesi, 182 ada, 2 parseldeki 10.785,61 myüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız

300.000

1.000

20.10.2017

10

Şanlıurfaili, Merkezilçesi, MehmetçikMahallesi, 186 ada, 1 parseldeki 2.739,31 myüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız   

60.000

1.000

20.10.2017

11

Şanlıurfaili, Merkezilçesi, MehmetçikMahallesi, 188 ada, 2 parseldeki 8.112,44 myüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız  

200.000

1.000

20.10.2017

12

Şanlıurfaili, Merkezilçesi, MehmetçikMahallesi, 189 ada, 2 parseldeki 8.597,49 myüzölçümlütaşınmaz

   İndirmek için Tıklayınız 

200.000

1.000

20.10.2017

13

Şanlıurfaili, Merkezilçesi, MehmetçikMahallesi, 193 ada, 2 parseldeki 5.795,44 myüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız  

100.000

1.000

20.10.2017

14

Amasyaili, Gümüşhacıköyilçesi, HacıyahyaMahallesi, 366 ada, 1 parseldeki 438,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız 

3.500

150

20.10.2017

15

Amasyaili, Gümüşhacıköyilçesi, HacıyahyaMahallesi, 366 ada, 2 parseldeki 5.237,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

   İndirmek için Tıklayınız  

75.000

500

20.10.2017

16

Amasyaili, Gümüşhacıköyilçesi, HacıyahyaMahallesi, 366 ada, 4 parseldeki 454,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

  İndirmek için Tıklayınız  

2.500

150

20.10.2017

17

Ankara ili, Gölbaşıilçesi, Kızılcaşar-İmarMahallesi, 396 ada, 3 parseldeki 1.500,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız  

10.000

300

20.10.2017

18

Ankara ili, Gölbaşıilçesi, Kızılcaşar-İmarMahallesi, 396 ada, 4 parseldeki 1.500,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız 

10.000

300

20.10.2017

19

Ankara ili, Gölbaşıilçesi, Kızılcaşar-İmarMahallesi, 396 ada, 5 parseldeki 1.500,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız 

10.000

300

20.10.2017

20

Ankara ili, Gölbaşıilçesi, Kızılcaşar-İmarMahallesi, 405 ada, 1 parseldeki 6.000,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız 

30.000

300

20.10.2017

21

Ankara ili, Gölbaşıilçesi, Kızılcaşar-İmarMahallesi, 441 ada, 4 parseldeki 3.000,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız 

15.000

300

20.10.2017

22

Ankara ili, Gölbaşıilçesi, Kızılcaşar-İmarMahallesi, 441 ada, 5 parseldeki 3.000,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız 

15.000

300

20.10.2017

23

Ankara ili, Gölbaşıilçesi, Kızılcaşar-İmarMahallesi, 112266 ada, 14 parseldeki 1.112,00 m2yüzölçümlütaşınmaz

   İndirmek için Tıklayınız  

10.000

300

20.10.2017

24

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 155 ada, 1 parseldeki 7.162,55 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

10.000

300

27.10.2017

25

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 207 ada, 1 parseldeki 7.873,80 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız 

10.000

300

27.10.2017

26

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 211 ada, 1 parseldeki 5.982,97 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız 

10.000

300

27.10.2017

27

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 212 ada, 1 parseldeki 7.530,50 m2yüzölçümlütaşınmaz

  İndirmek için Tıklayınız 

10.000

300

27.10.2017

28

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 213 ada, 1 parseldeki 11.976,02 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız  

15.000

300

27.10.2017

29

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 214 ada, 1 parseldeki 4.978,14 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız  

10.000

300

27.10.2017

30

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 220 ada, 1 parseldeki 8.769,75 m2yüzölçümlütaşınmaz

İndirmek için Tıklayınız   

15.000

300

27.10.2017

31

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 222 ada, 1 parseldeki 6.710,06 m2yüzölçümlütaşınmaz

 İndirmek için Tıklayınız   

10.000

300

27.10.2017

32

Niğdeili, Merkezilçesi, Yeşilburçköyü, 225 ada, 1 parseldeki 10.325,45 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

33

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 463 ada, 1 parseldeki 2.942.14 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

34

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 463 ada, 2 parseldeki 2.941.19 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

35

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 463 ada, 3 parseldeki 2.917,12 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

36

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 463 ada, 4 parseldeki 3.106.00 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

37

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 463 ada, 5 parseldeki 3.190,50 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

38

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 463 ada, 6 parseldeki 3.124.28 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

39

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 463 ada, 7 parseldeki 3.052,21 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

40

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 463 ada, 8 parseldeki 3.057,78 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

15.000

300

27.10.2017

41

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 464 ada, 1 parseldeki 3.575.52 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

20.000

300

27.10.2017

42

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 464 ada, 2 parseldeki 3.626,34 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

20.000

300

27.10.2017

43

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 464 ada, 3 parseldeki 3.961,49 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

20.000

300

27.10.2017

44

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 464 ada, 4 parseldeki 3.907,23 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

20.000

300

27.10.2017

45

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 464 ada, 5 parseldeki 3.642,16 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

20.000

300

27.10.2017

46

Niğdeili, Merkezilçesi, KoyunluMahallesi, 464 ada, 6 parseldeki 3.499,84 m2yüzölçümlütaşınmaz

 

20.000

300

27.10.2017

 

1. İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle    sonuçlandırılabilir.


2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.


3. İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.


4. İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve              saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.


5. İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;
-     T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
-     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
-     T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.
 

6. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
 

7. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
 

8. İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
 

9. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

Görüntülenme Sayısı: 4190