Top
EN | TR

Muğla - Amasya - Karaman - Diyarbakır - Malatya - Kahramanmaraş ve Ankara İllerinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 07.11.2018 SON TEKLİF TARİHİ: -/-/-

İHALE DETAYLARI

SON BAŞVURU TARİHİ: 04/01/2019                               İHALE TARİHİ: 08/01/2019

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından muhtelif taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

No

İhale Konusu

Taşınmaz 

Bilgi Notu

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi-Saati

1

Muğla/Fethiye/Göcek; 6680 parseldeki 7.217,39 m², 6681 parseldeki 7,15 m² taşınmazlar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

165.000

08.01.2019

Salı

10.00

2

Amasya/Gümüşhacıköy/Hacıyahya; 366 ada, 1 parseldeki 438,00 m², 2 parseldeki 5.237,00 m², 4 parseldeki 454,00 m² taşınmazlar üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

170.000

10:30

3

Karaman/Merkez/Hacı Celal; 148 ada, 6 parseldeki 2.327,76 m², 7 parseldeki 35.238,04 m² taşınmazlar bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

300.000

11:00

4

Diyarbakır/Kayapınar/Kayapınar; 2794 ada, 1 parseldeki 6.480,04 m² taşınmaz üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

170.000

11:30

5

Malatya/Yeşilyurt/Yakınca; 477 ada, 1 parseldeki 15.308,30 m², 2 parseldeki 66.525,60 m² taşınmazlar üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

2.000.000

12:00

6

Kahramanmaraş/Elbistan/Güneşli; 50 ada, 49 parseldeki 2.500,00 m² taşınmaz üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

65.000

13:30

7

Muğla/Yatağan/Bencik Merkez; 161 ada, 7 parseldeki 25.512,70 m² taşınmaz ve üzerindeki yapılar ile 163 ada, 1 parseldeki 727,69 m² taşınmaz bir bütün halinde

İndirmek İçin Tıklayınız

40.000

14:00

8

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar; 460 ada, 3 parseldeki 3.406,00 m²

İndirmek İçin Tıklayınız

30.000

14:30

9

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar; 112246 ada, 1 parseldeki 1.251,00 m²

İndirmek İçin Tıklayınız

15.000

14:50

10

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar; 112246 ada, 2 parseldeki 1.060,00 m²

İndirmek İçin Tıklayınız

15.000

15:10

11

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar; 112246 ada, 3 parseldeki 1.060,00 m²

İndirmek İçin Tıklayınız

15.000

15:30

12

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar; 112246 ada, 4 parseldeki 1.060,00 m²

İndirmek İçin Tıklayınız

15.000

15:50

13

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar; 112246 ada, 5 parseldeki 1.069,00 m²

İndirmek İçin Tıklayınız

15.000

16:10

14

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar; 112246 ada, 6 parseldeki 1.100,00 m²

İndirmek İçin Tıklayınız

15.000

16:30

15

Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar; 112246 ada, 7 parseldeki 1.100,00 m²

İndirmek İçin Tıklayınız

15.000

16:50

 

1.     Taşınmazların her biri için ihale şartnamesi bedeli 100 TL olup, şartname bedelinin ödenerek teslim alınması için son tarih 04.01.2019 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’dir.

2.     Taşınmazlar ayrı ayrı ve “Açık Artırma” usulü ile özelleştirilecektir.

3.     Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

4.     İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde, peşin satış tutarına yıllık %13,82 (yüzdeonüç,sekseniki) oranında vade farkı uygulanacaktır.

5.     İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tablolarda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

6.     İhale konusu taşınmazlar için Şartname bedelleri İdare’nin;

-   T.C. Ziraat Bankası A.Ş.                 TR400001001745387756615738, 

-   T.Vakıflar Bankası T.A.O.             TR220001500158007287550667,  

-   T. Halk Bankası A.Ş.                        TR250001200945200083000006

numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacak ve İhale Şartnameleri İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir. Dekontta, katılımcı ile ihaleye konu taşınmaz ismi ve ada-parseli belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

7.     İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

8.     İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

9.     İdare, son başvuru tarihi ile ihale tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

10. İhalelerle ilgili diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer almaktadır.

11. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 81 63 İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

Görüntülenme Sayısı: 2265