Top
EN | TR

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ`ye Ait Gökçeada Kuzu Limanı Özelleştirme İhalesi

YAYIN TARİHİ: 05.11.2018 SON TEKLİF TARİHİ: 15/04/2019

İHALE DETAYLARI

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Gökçeada Kuzu Limanı’nın 36 yıl süreyle  “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 15.04.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 


 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Gökçeada Kuzu Limanı’nın” 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

10.000.000- TL

10.000- TL

15/04/2019

 

1. İhale “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 10.000-TL İdare’nin;

T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılması, ihale dokümanının dekont karşılığında İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınması zorunludur. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3. İhale’ye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

4. İhale’ye yabancı gerçek ve tüzel kişiler katılamazlar. 

5. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler.

6. Tekliflerin, İdare’nin aşağıda belirtilen adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

7. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

9. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

Görüntülenme Sayısı: 6055