Top
EN | TR

İHALE HAKKINDA BİLGİ TALEP ET

Bilgi Talep Edilen İhale: Elektrik Üretim AŞ'ye Ait Elektrik Üretim Santralleri EÜAŞ’a Ait 11081 Numaralı Ruhsat ve Bu Ruhsatın Kapsadığı Maden Sahasının Özelleştirme İhalesi SON TEKLİF TARİHİ: 15/01/2018

Aşağıdaki Formu Kullanarak;

Yukarıda bilgileri bulunan ihale hakkında bilgi talep edebilirsiniz.