Top
EN | TR

Özelleştirme Prosedürü

Kuruluşların Doğrudan Özelleştirme Kapsam ve Programına  Alınma Özelleştirme Yöntemi ve Süresinin Belirlenmesi (ÖYK)

Özelleştirme Kapsam ve Hazırlık İşlemine Tabi Tutulma  ÖYK Tarafından Belirlenmiş Kuruluş ve Kuruluşlarca;

  • Programa Alınma (ÖYK) veya Kapsamdan Çıkarma(ÖYK)
  • Programa alınarak  ÖİB`ye devredilen şirketle ilgili bilgilerin derlenmesi (ÖİB)
  • Devir işlemleri, Ana Sözleşme hazırlanması ve onayı (Gerektiğinde ÖİB)
  • Mali Danışman Firma seçimi çalışmaları (Gerektiğinde ÖİB)
  • Danışman ve Denetim Firması seçimi (Gerektiğinde ÖİB)
  • Özelleştirme Stratejisinin Uygulanması (ÖİB - Gerektiğinde ÖYK kararıyla yöntem değişikliği yapılabilir)
  • İhale ve Özelleştirme Prosedürünün Sonuçlandırılması (ÖİB/OYK)
  • Şirketlerin Özelleştirme sonrası izlenmesi (ÖİB)
Eklenme Tarihi: 07.03.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 8745