Top
EN | TR

Kalite Politikamız

Devlet tarafından yürütülen iktisadi faaliyet ve hizmetler ile işletme ve varlıkların devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi amacıyla özel sektöre devrini ve gerektiğinde kamu yatırım ve hizmetlerinin özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesini sağlayacak özelleştirme uygulamalarını yapmak, faaliyet alanlarımızda politika üretmek ve danışmanlık hizmetlerini sunmak ana görevlerimizdir.

Görevlerimizi yerine getirirken; paydaşlar nezdindeki güvenilirlik, düzenlediğimiz ihalelerde yarışmacı sürecin gerektirdiği tarafsızlık, hesap verebilirlik, saydamlık ve paydaş odaklılık temel değerlerimizdir.

Ülke ekonomisinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik özelleştirme politikaları üretmek ve özelleştirme programındaki kuruluş ve varlıkları öngörülen takvim doğrultusunda nitelikli personelimiz tarafından özelleştirmek stratejik amaçlarımızdır.

Görevlerimizi ve faaliyetlerimizi yürütürken risk temelli proses yaklaşımı ile tasarlamak ve uygulamak, çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı içerisinde bulunmasını ve eğitim ve gelişmelerini sağlamak, risk temelli proses yaklaşımı aracılığıyla stratejik amaçlarımız arasında yerini almıştır.

Bu doğrultuda; yürürlükte olan yasalara, mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin sürekli gelişmesini, etkinliğini ve iyileştirmesini amaçlayan bir anlayışı hâkim kılmak kalite politikamızdır.

 

            Ahmet AKSU

Özelleştirme İdaresi Başkanı

Eklenme Tarihi: 07.03.2017
Toplam Sayfa Gösterimi: 4608