Top
EN | TR

Ankara İli Çankaya ilçesi Lodumu-Beytepe Köyü Mahallesi 28684 Ada 1 No`lu Parsel Yer Alan Taşınmazın Satış Sözleşmesi İmzalanmıştır

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara ili, Çankaya ilçesi, Lodumu (Beytepe Köyü) Mahallesi, 28684 ada, 1 no.lu parseldeki 4.574 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların Özelleştirme Yüksek Kurulu`nun 02.04.2018 tarihli ve 2018/40 sayılı Kararıyla Taysan Grup Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.`ye satışına karar verilmiş ve söz konusu taşınmazın Satış Sözleşmesi İdaremiz ile Taysan Grup Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin kurmuş olduğu S.S. En Tepe Toplu İşyeri Kooperatifi arasında 12.06.2018 tarihinde imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 370