Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı İlçesi İncek-İmar Mahallesi 111253 Ada 14 No`lu Parselde Yer Alan Taşınmazın Taşınmaz Satış Sözleşmesi İmzalanmıştır

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111253 ada, 14 no.lu parselde kayıtlı 1.646 m2 yüzölçümlü taşınmazın 906.300 (Dokuzyüzaltıbinüçyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet YÜKSEKKAYA ile 12.01.2018 tarihinde Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 806