Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Oyaca - İmar Mahallesi 353 Ada 4 No` lu Parselde Yer Alan Taşınmazın Taşınmaz Satış Sözleşmesi İmzalanmıştır

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca - İmar Mahallesi 353 ada, 4 no.lu parselde yer alan taşınmazın ihalesinde 66.000.- (altmışaltıbin) TL. ile en yüksek teklifi veren Yusuf KOCAOĞLU ile 29.11.2017 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Toplam Sayfa Gösterimi: 458