Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Oyaca - İmar Mahallesi 393 Ada 3 No`lu Parsel Yer Alan Taşınmazın Satış Sözleşmesi İmzalanmıştır

 

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca - İmar Mahallesi 393 ada, 3 no.lu parselde yer alan taşınmazın ihalesinde 38.500.- (otuzsekizbinbeşyüz) TL. ile en yüksek teklifi veren Faik KUVVET ile 30.05.2018 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Toplam Sayfa Gösterimi: 505