Top
EN | TR

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Oyaca - İmar Mahallesi 438 Ada 7 No`lu Parselde Yer Alan Taşınmazın Taşınmaz Satış Sözleşmesi İmzalanmıştır

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca - İmar Mahallesi 438 ada, 7 no.lu parselde yer alan taşınmazın ihalesinde 66.000.- (altmışaltıbin) TL. ile en yüksek teklifi veren Hüseyin TAŞÖZ ile 30.11.2017 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 481