Top
EN | TR

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi 63401 Ada 2 No`lu Parselde Yer Alan Taşınmazın Taşınmaz Satış Sözleşmesi İmzalanmıştır

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 63401 ada, 2 no.lu parselde yer alan taşınmazın ihalesinde 10.711.000.- (onmilyonyediyüzonbirbin) TL. ile en yüksek teklifi veren Sınırlı Sorumlu Onur Gayrimenkul İşletme Kooperatifi ile 13.12.2017 tarihinde Taşınmaz Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Toplam Sayfa Gösterimi: 686