Top
EN | TR

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yakacık Mahallesi 43987 Ada 1 ve 2 No`lu Parsellerde Yer Alan Taşınmazların Taşınmaz Satış Sözleşmesi İmzalanmıştır

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 2.500 m2 yüzölçümlü taşınmazın 590.000 (Beşyüdoksanbin) Türk Lirası bedelle ve Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 3.301 m2 yüzölçümlü taşınmazın 772.000 (Yediyüzyetmişikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Anka Hizmet Yönetimi Danışmanlık ve Kurumsal Hizmetler Ticaret Ltd. Şti. ile 15.01.2018 tarihinde Satış Sözleşmeleri imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 981