Top
EN | TR

Ankara Doğal Elektrik Üretim AŞ`ye Ait Konya Meram İlçesi Uhud Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Satış Sözleşmesi İmzalandı

Idaremiz tarafından Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (Kuruluş)`ye verilen satış yetkisi çerçevesinde Kuruluş tarafından yapılan ihaleler neticesinde; mülkiyeti Kuruluşa ait, Konya Meram ilcesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi,

  • 38336 ada, 29 parseldeki taşınmazın İdaremizin 26.10.2016 tarihli ve 2016/0113-K-53,
  • 38337 ada, 14 parseldeki taşınmazın Özelleştirme Yüksek Kurulu`nun 27.12.2016 tarihli ve 2016/92

sayılı Kararlarıyla Kemal Nasır KANBER (Alıcı)`e satışlarına karar verilmiş, söz konusu taşınmazların Satış Sözleşmeleri Kuruluş ile Alıcı arasında 28.06.2017 tarihinde imzalanmış ve Satış Sözleşmelerinin birer örnegi ekte gönderilmiştir.

Toplam Sayfa Gösterimi: 352