Top
EN | TR

Elektrik Üretim AŞ`ye Ait Ankara Nallıhan İlçesi Çayırhan Mevkiinde Bulunan Enerji Üretim Alanı ile Santralin ve Kömür Rezerv Alanının İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Ankara ili, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mevkiinde bulunan ENERJİ ÜRETİM ALANI ile SANTRAL’in ve KÖMÜR REZERV ALANI’nın İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03/03/2017 tarihli ve 2017/06 sayılı kararına istinaden Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Ankara ili, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mevkiinde bulunan ENERJİ ÜRETİM ALANI  ile SANTRAL’in ve KÖMÜR REZERV ALANI’nın Kolin - Kalyon Enerji - Çelikler Ortak Girişim Grubu tarafından İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan Çayırhan Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş.ye 35 yıl için işletme hakkının verilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve Elektrik Satış Anlaşması  11/07/2017 tarihinde imzalanmıştır.

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

Toplam Sayfa Gösterimi: 2245