Top
EN | TR

Elektrik Üretim AŞ`ye Ait Manyas Hidroelektrik Santrali ile Bu Santral Tarafından Kullanılan Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi İmzalanmıştır

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08/02/2018 tarihli ve 2018/24 sayılı kararına istinaden; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Manyas Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 64.300.000 TL bedelle 49 yıl için özelleştirilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi; İdaremiz, Elektrik Üretim A.Ş. ve ÖYK tarafından devrin yapılmasına karar verilen Aria Teknolojik Girişimler A.Ş. arasında 27/04/2018 tarihinde imzalanmıştır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 435